22/05/2024

Si pentru cei saraci este austeritate

2 min read

Venitul minim de incluziune crește cu doar 33 de lei

Beneficiile sociale care se raportează la Indicatorul Social de Referință au crescut de la 1 martie. La nivelul județului una dintre creșterile care vizează un număr mare de beneficiari este venitul minim de incluziune. Spre exemplu, sprijinul pentru familii cu copii se majorează de la 795 lei la 879 lei. În luna ianuarie 2024, în județul Vaslui au încasat venitul de incluziune 9.349 de beneficiari. Cei din Ministerul Muncii au anunțat că toate beneficiile sociale care se raportează la Indicatorul Social de Referință au crescut de la 1 martie ca urmare a majorării cu 10,4 % a acestui indicator. Astfel, valoarea indicatorului crește de la 598 lei, în anul 2023, la 660 lei, anul acesta. După aplicarea noii valori a indicatorului de referință, beneficiile de asistență socială se majorează. Este vorba de indemnizația pentru creșterea copilului; indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități; indemnizația de acomodare în cazul adopției unui copil; indemnizația lunară pentru tinerii care optează pentru ieșirea din sistemul de protecție socială și urmează cursurile de învățământ sau se angajează; ajutorul lunar nerambursabil pentru refugiați; alocația lunară de plasament. La nivelul județului una dintre creșterile care vizează un număr mare de beneficiari este venitul minim de incluziune. Prin urmare, sprijinul pentru incluziune crește de la 313 lei la 346 lei, lei, respectiv de la 456 lei la 504 lei, în cazul persoanei vârstnice peste 65 ani, iar sprijinul pentru familii cu copii se majorează de la 795 lei la 879 lei. Reprezentantii Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui (AJPIS) Vaslui, au început plata pentru beneficiarii de venit minim de incluziune care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie acest an. Suma totală plătită de către AJPIS Vaslui celor 9.349 de beneficiari în prima lună a acstui an este de 5.805.360 de lei. Calendarul plăților pentru beneficiarii înregistrați până acum (familii și persoane singure) este următorul: pe 20 februarie se alimentează conturile pentru cei care au optat pentru încasarea VMI pe card; în ultima decadă a lunii (între 22 februarie și ultima zi a lunii) se asigură plata prin mandat poștal, conform convenției încheiate cu Poșta Română. Venitul Minim de Incluziune înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv, Venitul Minim Garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF). Măsurile adoptate prin această lege fac parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), capitolul 13 ”Reforme sociale” jalonul 384, având scopul de a reduce sărăcia în rândul persoanelor vulnerabile, totodată diminuând sarcinile administrative pentru administrația locală și beneficiari.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.