16/07/2024

Luna mai – luna promovării economiei sociale

3 min read

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor
evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru
întreaga societate, la nivel național.
In cadrul campaniei de promovare a domeniului economiei sociale, AJOFM Vaslui a organizat și desfășurat acțiuni de mediatizare a prevederilor legale privind atestarea și certificarea entităților de economie socială prin comunicate pe site-ul AJOFM Vaslui (www.vaslui.anofm.ro ), pe pagina de Facebook a AJOFM Vaslui (https://www.facebook.com/somaj.vaslui ), prin organizarea unui punct de informare privind domeniul economiei sociale cu afișe, pliante, broșuri și proiectarea pe ecran a informațiilor în cadrul Bursei generale a locurilor de muncă din data de 17.05.2024, dar și în cadrul evenimentului din data de 23.05.2024 organizat și desfășurat la sediul AJOFM Vaslui împreună cu reprezentanți ai entităților economice atestate ca întreprinderi sociale și de inserție, reprezentanți ai AJOFM Vaslui, precum și angajatori interesați de acest domeniu.
In cadrul acțiunii, participanții și-au prezentat activitatea întreprinderii sociale manageriate, dar și diferite obstacole întâmpinate în derularea activităților specifice. Au creat legături pentru eventuale colaborări între ei, dar și în vederea îmbunătățirii și dezvoltării acțiunilor pentru viitor. Printre problemele prezentate au fost: lipsa sprijinului pentru finanțarea inițială a unei întreprinderi sociale, existența impozitului pe profit pentru întreprinderile sociale, nepunerea în practică a unor prevederi din cadrul legislativ din lipsa normelor de aplicare.
Procesul de atestare și certificare a debutat în anul 2016, iar până la sfârșitul lunii aprilie 2024, la nivelul județului Vaslui, erau înregistrate 16 persoane juridice cărora li s-au eliberat atestate de ÎS, din care 2 (două) cu certificat de ÎSI, respectiv marcă socială, din care 1 (un) certificat de ÎSI expirat, 1 (unu) ÎS cu atestatul suspendat și 5 (cinci) ÎS cu atestatele retrase.
Situația celor 10 (zece) atestate, valabile, pe categorii de persoane juridice, se prezintă astfel:

 • 9 SRL;
 • 1 ASOCIAȚIE.
  Domeniile principale în care își desfășoară activitatea întreprinderile sociale cu atestate valabile, înscrise în RUEIS, la sfârșitul lunii aprilie 2024 sunt:
 • Restaurante
 • Activitati de design specializat
 • Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
 • Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 • Fabricarea incaltamintei
 • Activitati de consultanta pentru afaceri si management
 • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

RUEIS este publicat lunar, în forma actualizată, pe pagina de internet a ANOFM (www.anofm.ro – https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=9&subcateg=1 ) și poate fi consultat de orice persoană interesată de domeniul economiei sociale.

Contribuind la crearea de locuri de muncă, dezvoltarea incluziunii şi coeziunii sociale, tranziţia către economia circulară şi inovarea socială, implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitarea accesului acestora la resursele şi serviciile comunităţii, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.
Entităţile de economie socială sunt reprezentate de întreprinderea socială si întreprinderea socială de inserţie.
Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului sau/și a mărcii sociale, precum şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale (RUEIS).
La nivelul județului Vaslui, serviciile de atestare și de certificare sunt oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui. Compartimentul de economie socială din cadrul AJOFM Vaslui informează şi acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi pentru desfăşurarea activităţii acestora în raport cu drepturile şi obligaţiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserţie.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.