22/05/2024

700 de locuri scoase la concurs pentru tinerii care doresc să urmeze o școală militară de subofițeri jandarmi

2 min read

În perioada 24 aprilie – 14 mai Jandarmeria Vaslui desfășoară o nouă campanie de recrutare pentru tinerii ce doresc să urmeze o carieră militară în Jandarmeria Română.
Sunt scoase la concurs 700 de locuri astfel : 350 locuri la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni (dintre care 3 locuri pentru romi și 3 locuri pentru alte minorități) pentru bărbați și femei fără discriminare și la fel, 350 locuri la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani (dintre care 3 locuri pentru romi și 3 locuri pentru alte minorități) pentru bărbați și femei fără discriminare.
Înscrierea candidaților se realizează până pe data de 14 mai a.c. (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică) prin transmiterea cererii-tip de înscriere (completată olograf și semnată) împreună cu consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, în format electronic, exclusiv pe adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriavaslui.ro, iar dosarele se depun în volum complet, până pe data de 21 mai, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui.
Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să promoveze evaluări precum cea psihologică, sportivă, de verificare a cunoștințelor și medicală.
Evaluarea psihologică a candidaților se realizează conform planificării la o dată care fi comunicată ulterior, prin postarea în timp util pe pagina de internet a Jandarmeriei Vaslui (www.jandarmeriavaslui.ro).
Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 25 – 31 mai , iar proba de verificare a cunoștințelor se va susține pe data de 15 iunie 2024 de către candidații care au promovat probele de evaluare psihologică și a performanței fizice.
Proba de verificare a cunoștințelor va consta într-un test grilă ce cuprinde subiecte din disciplinele limba română și limbă străină, subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului și subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză și exerciții privind deprinderea raționamentului logic.
Examinarea medicală se va realiza în perioada 19.06. – 12.07, pentru candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Sunt declarați „Admis” candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 19 iulie a.c.
Detalii suplimentare referitoare la condițiile și criteriile de recrutare, precum și documentele tip necesare la înscriere, tematica și bibliografia pentru proba scrisă, se găsesc pe pagina de internet www.jandarmeriavaslui.ro, Secțiunea Resurse Umane / Admitere MAI.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.