23/05/2024

Tiroliene și sănii de vară pe dealul de la Bahnari sau grădină botanică și alei senzoriale în locul fostei Unități Militare

5 min read

Consilierii locali vasluieni urmează să aprobe în ședința de azi forma actualizată a “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027”, document pe baza căruia municipiul reședință de județ ar urma să primească în următorii ani peste 60 de milioane de euro pentru dezvoltarea orașului. Primăria Vaslui și-a fixat cinci priorități spre care vor fi direcționate fondurile europene, mobilității urbane urmând a i se aloca cei mai mulți bani, peste 22 de milioane de euro. De asemenea, spațiile verzi vor rămâne o prioritate pentru Primăria Vaslui, dovadă și amploarea investițiilor care sunt propuse spre a fi realizate. În noua strategie, conducerea primăriei a identificat două zone de regenerare urbană, neutilizate în prezent, și anume Dealul Bahnariului și o parte din terenul fostei Unități Militare. Astfel, pe lângă complexul de servicii comunitare destinat persoanelor vârstnice și care au nevoie de o îngrijire specială, Primăria Vaslui își propune să construiască o grădină botanică, un amfiteatru în aer liber, un skate park, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport și alei senzoriale. O altă propunere vizează investiții pe Dealul Bahnariului, acolo unde primăria are de gând să construiască o tiroliană, un traseu de bob, o pârtie pentru sănii care poate fi folosită și vara, dar și un turn de observație cu panoramă 360 de grade. Vasluiul este unul dintre municipiile reședință de județ cu alocare financiară predefinită, în valoare de 62,6 milioane de euro, care va fi distribuită pe cinci dintre Prioritățile Programului Regional Nord-Est 2021-2027, după cum urmează: pentru digitalizare va fi alocată suma de 2,8 milioane euro, pentru protejarea mediului-20 de milioane de euro, pentru mobiltiate urbană-22,5 milioane de euro, pentru educație- 8,3 milioane de euro, iar pentru a face regiunea mai atractivă, alți 8,9 milioane de euro. Pentru ca aceste fonduri europene să poată fi atrase, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a deschis un Apel de Strategii de Dezvoltare Teritorială, care are termen limită de depunere data de 29 martie 2024. Municipiul Vaslui are o astfel de Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2027, care a fost însă realizată în anul 2021. Ea nu mai răspunde criteriilor stabilite de finanțator, astfel că în ședința de azi, va fi supusă votului consilierilor locali formă revizuită și actualizată a documentului.
În noua Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui, o importanță deosebită se acordă capitolului “Zone de Regenerare Urbană”, fiind identificate două suprafețe de teren cu potențial de valorificare, neutilizate încă. Vorbim de Dealul Bahnariului și o parte din terenul fostei Unități Militare. “Paleta de spații verzi amenajate existentă în Municipiul Vaslui va fi îmbunătățită prin realizarea unei Grădini Botanice pe un teren degradat neproductiv. O a doua variantă presupune amenajarea Dealului Bahnari în parc de agrement. Pe lângă valorificarea
cadrului natural existent, spațiile verzi nou create vor avea caracter polivalent: cultural, de loisir și educațional” se arată în documentul care va fi supus votului consilierilor locali. Concret, pe terenul fostei Unități Militare, se propune a se construi o grădină botanică cu diferite specii de plante, un amfiteatru în aer liber, piste de biciclete, locuri de joacă pentru copii, un skate park, grădini tematice, alei senzoriale, terenuri de sport, foișoare, pergole precum și alte instalații urbane. Pentru Dealul Bahnariului se propune amenajarea unei zone de agrement care să cuprindă: o tiroliană, un traseu de bob, o pârtie de vară pentru sănii, un turn de observație cu panoramă de 360 de grade, dar și un amfiteatru în aer liber, locuri de joacă penrtu copii, un skate park, precum și piste pentru biciclete. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027 a fost concepută după o anchetă sociologică amplă în rândul populației municipiului Vaslui. Potrivit răspunsurilor oferite, vasluienii sunt mai degrabă nesatisfăcuți de următoarele aspecte: fațadele degradate ale clădirilor publice și de locuințe; modul de funcționare al rețelei de alimentare cu apă; extensia redusă a rețelei electrice; deficitul de locuri în cămine de bătrâni; numărul mare de copii a căror părinți sunt plecați în străinătate; serviciile sociale oferite persoanelor cu dizabilități și copiilor; nivelul salariilor oferite de angajatori; deficitul de locuri în creșe; infrastructura spitalicească și deficitul de cadre medicale; facilitățile de agrement și joacă pentru copii, cele de sport, cinematografe; numărul redus de locuri de parcare și modul de gestionare al acestora; lungimea și starea pistelor pentru bicicliști și a zonelor pietonale; serviciile de deszăpezire; depozitarea necontrolată a deșeurilor, starea cursurilor de apă, a punctelor gospodărești; poluarea aerului generată de autoturisme. La întrebarea legată de cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată la nivel local, vasluienii au indicat mai ales: lipsa parcărilor, starea proastă a străzilor din zonele periferice, lipsa unor zone pietonale, congestia traficului, lipsa locurilor de muncă, lipsa investițiilor private și a sprijinului pentru antreprenori, infrastructura și oportunitățile reduse din domeniile cultură (de ex. cinematograf, teatru), sport (fotbal, handbal), tineret, turism, divertisment (ștrand), gestionarea deficitară a rețelelor de utilități (presiune, cost), gradul redus de colectare selectivă a deșeurilor, de digitalizare a administrației, deficitul de locuințe sociale și pentru tineri, de locuri de joacă pentru copii, starea și dotarea unor unități de învățământ, precum și inadaptarea ofertei educaționale la cerințele prezentului, deficitul de locuri în creșe, poluarea, ordinea publică în anumite zone, lipsa rețelelor edilitare la periferie, incluziunea comunităților marginalizate de romi, starea cursurilor de apă de pe teritoriul municipiului, degradarea clădirii în care funcționează Palatul Copiilor și a altor clădiri vechi, gestionarea cazurilor sociale (bătrâni, tineri care abandonează școala, persoane alcoolice, familii sărace și dezorganizate), gestionarea problemei câinilor vagabonzi, deficitul de spații verzi, numărul redus de locuri de veci etc. Pentru generarea de locuri de muncă noi, respondenții au considerat că sunt necesare măsuri pentru: dezvoltarea afacerilor locale și sprijinirea antreprenorilor, facilități pentru investitori, cu precădere cei care își plătesc taxele și impozitele la timp, construirea unui parc industrial/tehnologic, atragerea de investitori, reducerea birocrației și a corupției din instituțiile publice, dezvoltarea infrastructurii de acces (legături la viitoarele autostrăzi), încurajarea repatrierii persoanelor plecate în străinătate, formarea profesională a celor necalificați și înăsprirea criteriilor pentru ajutoare sociale, încurajarea învățământului liceal tehnic, concesionarea de terenuri la prețuri accesibile, parteneriate cu firme din Iași, crearea de ateliere de tip hand-made, înființarea unei universități, valorificarea resurselor din județ (lemn, nisip), PPP, atragerea de fonduri europene, încurajarea și sprijinirea ocupării în domeniul transporturilor (de ex. subvenționare cursuri pentru șoferi, scutire de impozite pentru autocamioane etc.), înființarea unui departament de dezvoltare economică la nivelul Primăriei cu personal corespunzător calificat, dezvoltarea turismului, stimularea și încurajarea formelor alternative de angajare (lucrul la distanță, ocuparea parțială), sprijinirea deschiderii de noi magazine, și servicii pentru populația tânără, aptă de muncă (creșe, grădinițe, locuințe) în vederea stabilizării acesteia în municipiu, precum și valorificarea zonei industriale etc.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.