22/05/2024

Vizită a reprezentantilor Agentiei de Dezvoltare Regionala, la Vaslui

1 min read

În data de 5 martie, pentru verificarea execuției lucrărilor și a conformității contractelor, o echipă de specialiști din partea ADR Nord-Est, Serviciul Verificare proiecte și Serviciul Monitorizare, a făcut o vizită în municipiul Vaslui pentru „Proiect de realizare depou pentru transportul public”, cod SMIS-126907 și „Proiect de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători”, cod SMIS-128283. Cele două proiecte sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectiv Specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, având valori de 36.921.973,09 lei, respectiv 163.215.275,54 lei. Obiectivele au ca termen de implementare a etapei a II-a data de 31 octombrie 2024.
Din partea Primăriei municipiului Vaslui, viceprimarul Lucian Braniste și specialiști de la Serviciul Management proiecte, Serviciul Investiții și Direcția Urbanism au însoțit pe teren reprezentanții ADR Nord-Est și au oferit acestora informații suplimentare despre obiectivele de investiții. Vizita s-a finalizat cu verificarea la sediul instituției a documentelor întocmite pentru implementarea acestor proiecte.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.