22/05/2024

Ajutor de stat pentru compensarea parțială
a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol

3 min read

În ședința Guvernului din data de 28 februarie 2024 a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Actul normativ prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, iar cuantumul acesteia este de 5 euro/familia de albine, pentru numărul de familii de albine deţinut la 31 decembrie 2023, pentru cursul de schimb valutar euro/lei comunicat de Banca Națională a României la data de 29 decembrie 2023, respectiv de 4,9746 lei/euro.
Ȋn vederea solicitării și obţinerii acestui tip de sprijin financiar, crescătorii de albine au obligaţia de a respecta cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:
-să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin Oficiul Judeţean de Zootehnie Vaslui, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017, cu modificările și completările ulterioare, în exploatații apicole/stupine autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;
-să dețină familii de albine în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar la data depunerii cererii;
-să nu se afle în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice să nu existe o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.
Ȋnscrierea în acest program se face în baza prevederilor prezentului act normativ, respectiv de apicultori persoane fizice, care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 valabil la data depunerii cererii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, societăți precum și apicultori – persoane juridice, prin depunerea/transmiterea la D.A.J Vaslui a unei cereri tip de solicitare a ajutorului pentru efectivul de albine deţinut, însoţită de o serie de documente, precum:
-copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
-împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
-copie atestat de producător;
-copie certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
-dovadă cont activ bancă/trezorerie;
-copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a exploataţiei apicole/stupinei, eliberat de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui – D.S.V.S.A Vaslui, care atestă că solicitantul deţine familii de albine la data depunerii cererii.
Subliniem faptul că, cererea tip de înscriere în acest program este necesar a fi depusă în termen, respectiv până la data de 11 aprilie 2024 inclusiv.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.