21/05/2024

Contractul colectiv de muncă în dezbatere in ședința CJ Vaslui

2 min read

La Consiliul Județean (CJ) Vaslui a fost aprobat acordul colectiv și contractul colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate. Documentul a fost elaborat la solicitarea Sindicatului Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vaslui. Acordul colectiv și contractul colectiv de muncă reprezintă convențiile în formă scrisă care urmează a se încheia între CJ Vaslui, reprezentat prin președintele CJ Vaslui, și funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, reprezentați prin Sindicatul Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vaslui. Sunt foarte multe drepturi în acest contract colectiv de muncă, funcționarii trebuie să vină după un anumit orar la lucru, să respecte protecția muncii și apoi încasează banii din salarii. In acest contract colectiv de muncă este prevăzut doar ce este în legislație. În acest document sunt prevăzute norme privind securitatea în muncă, programul de lucru etc. și nu se poate prevede altceva. Liderul de sindicat a mai adăugat că responsabilitățile sunt prevăzute în legi și în contractele individuale de muncă. În contract sunt stabilite anual numai măsuri referitoare la: constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă; sănătatea și securitatea în muncă; programul zilnic de lucru; perfecționarea profesională; alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale sau desemnați ca reprezentanți ai funcționarilor publici. Scopul încheierii acestora este de a asigura, în conformitate cu dispoziţiile legale, un serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparţial, în interesul cetăţenilor, precum și al autorităţii administraţiei publice locale, eliminarea conflictelor de muncă, preîntâmpinarea grevelor, precum și asigurarea premizelor pentru îndeplinirea în bune condiţii a obligaţiilor izvorâte din raporturile de serviciu, respectiv raporturile de muncă.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.