22/05/2024

CJ Vaslui va aproba taxele și tarifele pentru anul fiscal viitor

1 min read

Consiliul Județean (CJ) Vaslui va dezbate un proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2025, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate. Potrivit legislației în vigoare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior. Pentru anul 2023, rata inflației comunicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este de 10,4 %. Impozitele şi taxele locale care constituie venituri la bugetele locale ale județelor sunt: -impozitul pe mijloacele de transport;
-taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
-taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
-taxele speciale;
alte taxe locale.
Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. Pentru elaborarea proiectului de hotărâre au fost consultate instituțiile din subordinea CJ Vaslui (Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad, Teatrul ”Victor Ion Popa” Bârlad, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui), precum și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al acestuia.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.