23/05/2024

CAT MAI COSTA UN HECTAR DE TEREN AGRICOL IN JUDET?

2 min read

Pretul mediu al unui hectar de teren agricol în judet a fost, anul trecut, de 25.012 lei/ha. Ceva în jurul a 5.080 euro/ha. În ceea ce priveste variatia preturilor în functie de localitate, subliniem faptul cã preturile cele mai mari au fost în municipiul Vaslui, comuna Bãlteni, comuna Muntenii de Jos si comuna Bãcani, iar preturile cele mai mici au fost în comuna Ibãnesti, comuna Dimitrie Cantemir, comuna Deleni si comuna Vãleni. Pretul mediu al unui hectar de teren agricol în judet este cu mult sub cel la care se vinde în restul tãrii. Un hectar de pãmânt arabil s-a vândut în România, conform Institutului National de Statisticã, în medie, cu 39.704 lei/ha, echivalentul a 7.990,49 euro/ha. La o simplã analizã a ofertelor de pe portalurile de vânzãri, constatãm cã pretul ofertelor diferã în functie de zonã. Astfel, în prezent, în comuna Zorleni, un hectar de teren arabil se vinde cu 6700 euro, iar în comuna Tãtãrãni ajunge si la 8000 euro. În privinta variatiei preturilor în functie de localitate, este de amintit faptul cã preturile cele mai mari au fost inregistrate în municipiul Vaslui si comunele Bãlteni, Muntenii de Jos si Bãcani, iar preturile cele mai mici au fost în comunele Ibãnesti, Dimitrie Cantemir, Deleni si Vãleni. Numãrul ofertelor de vânzare a scãzut anul trecut cu 20% fatã de anul 2022. In anul 2023, la nivelul institutiei au fost înregistrate un numãr de 2.154 oferte de vânzare pentru suprafata de 1.571 ha, provenind de la un numãr de 82 de Unitãti Administrativ Teritoriale (UAT), cel mai mare numãr de oferte de vânzare fiind din UAT Municipiul Vaslui, UAT Codãesti, UAT Tanacu, UAT Deleni, UAT Muntenii de Jos. În anul 2022 au fost depuse un numãr de 2.676 oferte de vânzare pentru suprafata de 2.153 ha. Din analiza ofertelor de vânzare a terenurilor din extravilan, în anul 2023 se observã o scãdere a acestora fatã de anul 2022 cu 20%. În urma verificãrii documentatiilor de vânzare a terenurilor au fost emise un numar de 552 de avize finale, în vederea cumpãrãrii terenurilor de cãtre preemptori (arendasi sau proprietari vecini) si au fost înregistrate 840 de adeverinte care atestau finalizarea procedurii, precum si faptul cã terenurile sunt libere la vânzare.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.