21/05/2024

14,8 milioane lei va costa restaurarea Palatului Copiilor Vaslui

2 min read

Palatul Copiilor Vaslui derulează procedura simplificată de achiziție lucrări pentru restaurarea clădirii în care funcționează. Până la această dată, a fost parcursă etapa de evaluare tehnică și financiară și a fost desemnat câștigătorul licitației. Astfel, în perioada imediat următoare vor începe lucrările, devizul proiectului fiind de 14,8 milioane de lei. În cadrul proiectului „Continuare lucrări de intervenţie conform proiect tehnic nr. 20/2008 – Palatul Copiilor Vaslui” autorizația de construire a fost emisă, iar devizul proiectului este de 14,8 milioane de lei. Continuarea lucrărilor este imperativă, în condițiile în care Palatul Copiilor se află într-o stare avansată de degradare. Palatul Mavrocordat este declarat acum monument istoric de categoria A. Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Copiilor Vaslui se află într- o stare avansată de degradare. Astfel, necesitatea continuării lucrărilor de reparaţii la această clădire este identificată ca o nevoie stringentă la nivel local. Prin Ordin al Ministerului Educatiei nr. 3437/16.03.2022 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de investiţii „Continuare lucrări de intervenţie conform proiect tehnic nr. 20/2008 Palatul Copiilor Vaslui”. Pe 26 aprilie 2023 s-a emis autorizaţia de construire nr. 111, fapt pentru care Palatul Copiilor Vaslui a demarat procedura de achiziţie a lucrărilor. Conform devizului general al investiţiei și a bugetului proiectului, valoarea estimată este de 14.859.315 lei fără TVA. Casa Mavrocordat este situată pe principalul bulevard al orașului, care leagă zona centrală a municipiului de gară. Palatul este alcătuit dintr-un corp central și două aripi laterale de înălțime mai mică. Planul, compoziția fațadelor, mai ales a celei principale și a celei posterioare, se înscriu în stilul eclectic al sfârșitului secolului al XIX -lea și începutul secolului al XX -lea. Clădirea, a cărei construcție a fost terminată 1892, a îndeplinit rolul de locuință (palat boieresc). In anul 1934 Ministerul Apărării Naționale hotărăște cumpărarea unui imobil pentru instalarea Cercului Militar al Garnizoanei Vaslui. În data de 31 decembrie a aceluiași an s-a încheiat actul de vânzare cumpărare între George Mavrocordat, ca reprezentant legal al mamei sale Vera George Mavrocordat, și cercul Militar Constantin Prezan al ofițerilor din Garnizoana Vaslui. În prezent, clădirea este administrată de Palatul Copiilor Vaslui. Lucrările executate în diverse stadii sunt sistate, ele putând fi deteriorate în anotimpul rece, nefiind protejate. Până la soluționarea litigiilor în instanță, monumentul istoric va continua, din păcate, să se degradeze.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.