Tue. Feb 27th, 2024

Ne vom mentine, din pacate, în topul șomajului național

2 min read

Prognozele oficiale pentru următorii ani indică faptul ca, din pacate, vom fi, in continuare, județul cu cea mai mare rată a șomajului din România. Pentru următorii patru ani, Vasluiul va fi lider național la șomaj alături de județul Teleorman. Acest lucru înseamnă o dezvoltare anemică a economiei locale, o ofertă slabă pe piața muncii și un exod puternic al populației active în străinătate sau în alte zone bogate ale țării. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a publicat în luna ianuarie 2024 „Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial 2023 – 2027”. În ceea ce privește rata șomajului, la sfârșitul acestui an aceasta va ajunge la un procent de 7,9%, cea mai mare de la nivelul Regiunii Nord-Est. În anul 2027, potrivit prognozelor oficiale, Vasluiul va fi lider la nivel național alături de Teleorman cu o rata a șomajului de 7,3%. În luna octombrie a anului trecut județul avea un numar de 8.131 de şomeri, dintre care 41,7% femei. În aceeași perioadă, rata şomajului era de 7,5%, iar în rândul femeilor şomajul este de 6,7%.
Șomerii cu învăţământ gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vaslui (4.109 șomeri ), urmat de cei cu învăţământ primar şi fără studii (2.588 șomeri), învățământ profesional 1.236) etc. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:
-3.062 persoane foarte greu ocupabile;
-4.687 greu ocupabile;
-1.141 mediu ocupabile;
-98 sunt persoane ușor ocupabile.
Potrivit datelor provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor – runda 2021, populația activă a județului Vaslui era de 145.331 persoane, fiind compusă din 126.138 persoane ocupate și din 19.193 de șomeri. Pe de altă parte, populația inactivă cuprinde 229.369 persoane, din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezintă 37.4%, iar elevii și studenții 32.7 %. Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă, Vasluiul se situează doar pe locul 39, antepenultimul, în ierarhia judeţelor. Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populaţia rezidentă a județului, judeţul Vaslui se situează pe locul 1 în ierarhia judeţelor cu 5.1% din populația rezidentă a județului.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.