Sat. Mar 2nd, 2024

Populația ocupată civilă din județ, putin peste 100.000 de persoane, la sfarsitul anului

1 min read

Comisia Națională de Strategie și Prognoză a publicat în luna ianuarie 2024 „Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial 2023 – 2027”. Potrivit acestor date la sfârșitul acestui an populația ocupată civilă din județul Vaslui va fi de 100.200 de persoane, cea mai mică valoare din Regiunea Nord-Est. Spre comparație, la finalul anului 2024, în județul Iași populația ocupată va fi de 270.700 persoane. Conform acelorași prognoze oficiale în 2027 județul Vaslui va avea o populația ocupată civilă de 102.300 persoane, în timp de județul Iași crește la o populație ocupată de 280.600 persoane. Populaţia ocupată civilă include toate persoanele care, la sfârşitul anului, au un loc de muncă legal în activităţile neagricole din sectorul formal sau în activităţi din agricultură, cu statut de: salariaţi, patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremuneraţi, membri ai unor societăţi agricole sau ai unor cooperative. Conform datelor provizorii ale Recensământul Populației și Locuințelor – runda 2021, populația activă a județului Vaslui este de 145.331 persoane, fiind compusă din 126.138 persoane ocupate și din 19.193 de șomeri.
Pe de altă parte populația inactivă cuprinde 229.369 persoane, dintre care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezintă 37.4%, iar elevii și studenții 32.7 %. Conform acelorași date provizorii din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă a județului, Vasluiul se situează pe locul 39 în ierarhia judeţelor.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.