Tue. Feb 27th, 2024

Comune din judet primesc bani de la Ministerul Dezvoltării

1 min read

Mai multe UAT-uri din județ au primit bani de la Ministerul Dezvoltării, în vederea decontării facturilor pentru obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Băltățeni, Suseni, Vulpășeni și extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Băcani, comuna Băcani, județul Vaslui”, a primit suma de 3.147.012 lei; proiectul „Asfaltare străzi în satul Perieni, comuna Perieni, județul Vaslui” suma de 317.492 de lei; proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești‚ județul Vaslui” suma de 232.050 lei; proiectul „Modernizare drumuri de interes local în sat Buda, comuna Oșești, județul Vaslui” suma de 580.218 lei; proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Rafaila, județul Vaslui” suma de 1.644.344 de lei. La nivel național, facturile au fost depuse de beneficiari pentru proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri, înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, precum și înființarea și dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.