23/05/2024

Proiectul „Sistem Integrat de e-Administrație, etapa II-a; competențe partajate” cod SIPOCA 1249/MySMIS 155098, la final

2 min read

Municipiul Vaslui, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Sistem Integrat de e-Administrație, etapa II-a; competențe partajate” cod SIPOCA 1249 / MySMIS 155098. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv Specific 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni și 12 zile, 03.06.2022 – 15.12.2023.
Bugetul proiectului este în valoare de: 2.751.516,30 lei din care 2.696.485,98 lei valoare eligibilă nerambursabilă – compusă din 2.338.788,86 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene prin Fondul Social European și 357.697,12 valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Cofinanțarea eligibilă a Municipiului Vaslui este de 55.030,32 lei.
Obiectivul general: Consolidarea capacității instituționale a UAT Municipiului Vaslui prin implementarea de măsuri de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor către cetățeni.
Principalele rezultate ale implementării proiectului sunt:
• Servicii electronice aferente serviciilor publice partajate de asistență socială, oferite prin portalul web (https://se.primariavaslui.ro).
• Platformă software back office pentru gestionarea informațiilor aferente dosarelor de solicitare a ajutoarelor sociale, pentru gestionarea eficienta a activităților back-office aferente solicitărilor primite prin portal si nu numai.
• Servicii electronice aferente serviciilor partajate de sprijinire a tinerilor în domeniul locuirii (locuințe ANL) și respectiv de gestionare a locuințelor sociale, oferite prin portalul web (https://sesizari.primariavaslui.ro,.)
• Platformă software back office pentru gestionarea informațiilor aferente dosarelor de solicitare a cererilor pentru locuințe sociale si a patrimoniului de locuințe sociale, pentru gestionarea eficientă a activităților back-office aferente solicitărilor primite.
Servicii electronice aferente serviciului public partajat de ordine si siguranță publică, oferite prin portalul web (https://se.primariavaslui.ro, https://sesizari.primariavaslui.ro,).
• Platformă software back-office pentru gestionarea tuturor activităților politiei locale, inclusiv posibilitatea de a accesa printr-o aplicație mobila bazele de date interne ale Primăriei pentru verificarea de pe teren a autorizațiilor de construire, a autorizațiilor pentru activități comerciale sau pentru ocuparea domeniului public; posibilitatea polițiștilor locali de a genera, cu ajutorul unei tablete, PV de constatare a contravențiilor si de a le tipări cu ajutorul unei mini-imprimante portabile, cu transmitere automată in baza de date back-office, inclusiv pentru urmărirea automată a încasării debitului.
• Instruirea a 59 de persoane din cadrul UAT Municipiului Vaslui pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate în proiect.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.