22/05/2024

Vasluiul încheie anul în topul șomajului la nivel național

1 min read

În luna septembrie 2023 județul Vaslui avea un numar de 8.083 de şomeri, din care 41,6% femei. În aceeași perioadă, rata şomajului este de 7,4%, iar în rândul femeilor şomajul este de 6,6%. Șomerii cu învăţământ gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vaslui (4.109 șomeri ), urmat de cei cu învăţământ primar şi fără studii (2.588 șomeri), învățământ profesional 1.236) etc. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: -3.062 persoane foarte greu ocupabile;
-4.687 greu ocupabile;
-1.141 mediu ocupabile;
-98 persoane ușor ocupabile.
Potrivit datelor provizorii ale Recensământul Populației și Locuințelor – runda 2021, populația activă a județului Vaslui este de 145.331 persoane, fiind compusă din 126.138 persoane ocupate și din 19.193 de șomeri.
Populația inactivă cuprindea un numar de 229.369 persoane, din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezintă 37.4%, iar elevii și studenții 32.7 %. Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă a județului, Vasluiul se situează pe locul 39 în ierarhia judeţelor. Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populaţia rezidentă a județului, judeţul Vaslui se situează pe locul 1 în ierarhia judeţelor cu 5.1% din populația rezidentă a județului.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.