23/05/2024

NOI IMPOZITE DE LA 1 IANUARIE

3 min read

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui aduce la cunoștința contribuabililor faptul că în Monitorul Oficial al României nr. 977/27.10.2023 a fost publicată Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, care modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Măsurile fiscale modificatoare ale Codului fiscal, cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care intră în vigoare din 1 ianuarie anul viitor, se referă la Modificarea art. 51 alin. (1) din Codul fiscal în sensul introducerii unor cote de impozitare diferențiate, astfel:
a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăsesc 60.000 euro inclusiv şi care nu desfăsoară activitătile prevăute la lit. b) pct. 2;
b) 3%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri peste 60.000 euro;

 • desfăsoară activităti, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activităti de editare a jocurilor de calculator, 5829 –
  -Activităti de editare a altor produse software, 6201
  –Activităti de realizare a soft-ului la comandă(software orientat client), 6209 –
  -Alte activităti de servicii privind tehnologia informaţei, 5510 – Hoteluri şi alte facilităti de cazare similare, 5520 – Facilităti de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activităti de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 – Baruri şi alte activităti de servire a băuturilor, 6910 – Activităti juridice – numai pentru societătile cu personalitate juridică care nu sunt entităti transparente fiscal, constituite de avocaţi potrivit legii, 8621 – Activităti de asistenţa medicală generală, 8622 – Activităti de asistenţa medicală specializată, 8623 – Activităti de asistenţa stomatologică, 8690 – Alte activităti referitoare la sănătatea umană
  La art. 51 din Codul fiscal se introduc trei noi alineate, alin. (4¹)-(4³), cu privire la aplicabilitatea cotelor de 1% ș 3% în timpul anului fiscal:
  (4¹) În cazul în care, în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere depăsesc nivelul de 60.000 euro sau microîntreprinderea începe să desfășoare activitătile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situaţii, este aplicabilă cota de impozitare prevăzută la alin. (1) lit. b), respectiv 3%.
  (4²) În situaţa în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfăsoară activitătile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 şi veniturile nu depăsesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situaţii, este aplicabilă cota de impozitare prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv 1%.
  (4³) În situaţia în care persoanele juridice române care desfăsoară activităti corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 obţin venituri şi din alte activităti în afara celor corespunzăoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică şi pentru veniturile din aceste alte activităti.”
  Se modifică art. 52 alin. (5) din Codul fiscal în sensul că limita fiscală nou introdusă(60.000 euro) prevăzută la art. 51 alin. (1), (4¹) şi (4²) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţului financiar precedent.
  Se modifică art. 54 din Codul fiscal în sensul că pentru încadrarea în condiţia privind nivelul veniturilor nou introdusă(60.000 euro), prevăzută la art. 51 alin. (1), (4¹) ş (4²) se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53 din Codul fiscal.

Se introduce la art. 55 din Codul fiscal alin. (5) care reglementează faptul că microîntreprinderile care devin plăitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăute la art. 47 sau ca urmare a exercitării opţiunii comunicării organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor. (Cadrul legal anterior reprezentat de art. 55 alin. (4) făcea referire doar la anul 2023.).

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.