Tue. Feb 27th, 2024

Impozitele și taxele speciale pe anul 2024 se vor indexa cu 13,8%

2 min read

Impozitele și taxele locale pe anul viitor se indexează cu rata inflaţiei pentru anul 2022 care este de 13,8%. La nivel local, contribuabilii existenţi în evidenţele fiscale se prezintă în următoarea structură: 46.750 roluri persoane fizice; 2.888 roluri persoane juridice; Principalele elemente care compun materia impozabilă deţinută de către contribuabilii persoane fizice se prezintă astfel:
-31.779 clădiri și construcţii diverse care îndeplinesc elementele constitutive ale unei clădiri;
-8.895.470 mp teren intravilan, structurat pe categorii de folosinţă; -29.313.312 mp teren extravilan, structurat pe categorii de folosinţă; -20.493 mijloace de transport, inclusiv remorci, pe tipuri.
Materia impozabilă deţinută de către contribuabilii persoane juridice se prezintă astfel: clădiri şi construcţii, având valoare de inventar 897.406.827 lei; 6.461.836 mp teren intravilan, structurat pe categorii de folosinţă; 6.711.870 mp teren extravilan, structurat pe categorii de folosinţă; 5.242 mijloace de transport, inclusiv remorci, pe tipuri; firme şi structuri de afişaj în suprafaţă totală de 3.964 mp.
Consiliul Local Vaslui a votat în cursul lunii februarie bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023. La capitolul venituri, este prognozată suma de 331.643.000 lei, la care se adaugă excedentul bugetar de 60 milioane de lei.
Secţiunea Funcţionare, în sumă de 182.765.000 lei, reprezintă 55,11% din total buget local şi cuprinde venituri proprii, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată și subvenții.
Secţiunea Dezvoltare, în sumă de 148.878.000 lei, cuprinde venituri din subvenții, transferuri voluntare, altele decât subvențiile și sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, reprezentând 44,89% din total buget local.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.