18/05/2024

Intâlnirea cu reprezentanţi din agricultura ecologicǎ

3 min read

Ȋn data de 20 noiembrie conducerea Direcţiei pentru Agriculturǎ a Judeţului (DAJ) Vaslui a organizat în sala de conferinţe a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor și Materialului Sǎditor o intâlnire cu tema ,, Agricultura ecologicǎ, prezent și perspective.” La acţiune au fost invitaţi și au participat producǎtori și procesatori înregistraţi în agricultura ecologicǎ, producatori din agricultura convenţionalǎ, reprezentanţi ai Universitǎţii de Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad” Iași, ai Agenţiei de Plǎţi și Intervenţie pentru Agriculturǎ, Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor și Materialului Sǎditor și reprezentantul unui organism de inspecţie și certificare în agricultura ecologicǎ.
Scopul acestei întâlniri a fost acela de a aduce în atenţia persoanelor interesate informaţii referitoare la Planul naţional de acţiune pentru dezvoltarea producţiei ecologice în România, evoluţia agriculturii ecologice în Judeţul Vaslui, condiţiile și procedura de înscriere în acest sistem de producţie, precum și avantajele susţinerii producǎtorilor prin subvenţii suplimentare, în așa fel încât aceștia sǎ fie cât mai eficienţi din punct de vedere economic. Ȋn același context, reprezentantul organismului de inspecţie și certificare din agricultura ecologicǎ a subliniat susţinerea pe care o acordǎ producǎtorilor, monitorizindu-le activitatea desfǎșuratǎ în acest sistem.
De asemenea, în cadrul dezbaterii a fost pus accent pe importanţa respectǎrii condiţiilor impuse, pe tot parcursul procesului de producţie ecologicǎ și a modului în care sunt verificaţi operatorii înregistraţi în sistem, de persoanele cu atribuţii de control din cadrul D.A.J Vaslui, precum și de cǎtre reprezentanţii organismelor de inspecţie și certificare în agricultura ecologicǎ.
Ȋn ce privește activitatea de cercetare ştiinţifică desfǎșuratǎ la Universitatea Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Iași”, reprezentantul acesteia a reliefat modul în care aceasta are posibilitatea de a forma specialiști în agriculturǎ, dar și în agricultura ecologicǎ în mod special. Totodatǎ, reprezentantul U.S.V. ,,Ion Ionescu de la Brad” Iași a scos în evidenţǎ faptul cǎ, instituţia de învǎţǎmânt are posibilitatea de a realiza și activitǎţi de cercetare, rezultatele obţinute fiind puse la dispozitia producǎtorilor agricoli.
Ȋn finalul întâlnirii producǎtorii prezenţi și-au manifestat interesul atât pentru sprijinul permanent în vederea implementǎrii în practicǎ a rezultatelor cercetǎrilor, efectuate în instituţiile de cercetare și universitǎţile de profil, cât și pentru organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai supermarket-urilor, pentru înlesnirea comercializǎrii produselor agricole la un preţ cât mai onest, faţǎ de nivelul preţului care provine de la produsele din agricultura convenţionalǎ, precum și de la produsele ecologice similare, provenite din spaţiul comunitar sau din import.
”Participanţii au concluzionat faptul cǎ întâlnirea a fost de bun augur și doresc în continuare colaborarea cu instituţiile care coordoneazǎ activitǎţile în domeniu, prin crearea unor grupuri de lucru pe diverse domenii care sǎ genereze soluţii și propuneri de îmbunǎtǎţire a sprijinului de la instituţiile de resort”, a transmis Gigel crudu, directorul executiv al DAJ Vaslui.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.