18/05/2024

Proiectele europene din județ bat pasul pe loc

2 min read

Execuția bugetului local al județului Vaslui în primele nouă luni ale acestui an este departe de obiectivele asumate. Cele mai mare restanțe sunt la secțiunea de investiții, atât pe partea de venituri cât și de cheltuielile. Cheltuielile pe dezvoltare sunt realizate într-un procent de numai 34%. Cele mai mari probleme sunt la proiectele europene nerambursabile, unde gradul de realizare este 23%!
La capitolul venituri, pe total, la bugetul local al județului Vaslui s-a încasat suma de 358.225 mii lei faţă de programul aprobat de 389.225 mii lei, suma reprezentând 92% din prevederi.
Dacă la secțiunea Funcționare veniturile s-au realizat în proporție de101%, la Dezvoltare veniturile colectate au preprezentat 74% din valorile asumate. La capitolul Cheltuieli, sumele programate au fost în cuantum de 433.439 mii lei, din care au fost utilizaţi 284.792 mii lei, adică 66% din programul aprobat. La secțiunea Funcționare cheltuielile au fost de 87%, în timp ce la dezvoltare de numai 34%.
Gradul de realizare a veniturilor este în procent de 92%, secţiunea de dezvoltare fiind sub programul aprobat din cauza proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi a celor cu finanţare naţională, întrucât ritmul de încasare a sumelor aferente acestor proiecte este în continuare unul lent, cererile de plată și de rambursare înaintate către finanțatori se decontează cu mari întârzieri, fără justificări.
În privinta cheltuielile bugetului local, realizările au fost de 66% din programul estimat. Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile fiind în continuare indicatorul cu cel mai mic grad de realizare, şi anume 23% din estimat. Întârzierile în executarea lucrărilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile se datorează atât executanţilor, cât și unor motive neimputabile acestora, modificările legislative privind actualizarea preţurilor determinând în unele situaţii rezilierea contractelor, ceea ce a însemnat blocarea lucrărilor în diverse stadii de execuţie și reluarea procedurilor de licitație.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.