18/05/2024

Investiții în sistemele de apă și canalizare din Huși și Negrești

2 min read

Municipiul Huși și orașul Negrești vor beneficia de sisteme de alimentare cu apă și canalizare moderne. Operatorul Aquavas, într-o conferință de presă, a anunțat că a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații de pompare apă uzată în Huși și Negrești”.
Valoarea proiectului este de aproape 20 milioane de lei, termenul de finalizare a lucrărilor fiind de 21 de luni. Investiția este inclusă în cadrul proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negreşti din județul Vaslui”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Investitiile prevazute in cadrul UAT Negresti au fost implementate in orasul Negresti si localitatea Paparnita. Pentru asigurarea cerintei de apa in cadrul UAT Negresti, au fost necesare extinderi ale retelei de distributie apa potabila. Bransamentele la reteaua de distributie a apei potabile proiectata, s-au executa pentru toate imobilele de pe strazile ce au facut obiectul prezentului contract. În cadrul UAT Negresti s-au executat lucrări extindere a sistemului de alimentare cu apă din orasul Negresti si Parpanita, dar si asigurarea debitelor necesare pentru extinderi ulterioare. Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie din orasul Negresti s-au executat extinderi ale retelei de canalizare ape uzate menajere.
Pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie din localitatea Parpanita s-a realizat o retea de canalizare ape uzate menajere noua.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.