18/05/2024

Primarii care vor să finalizeze investiții trebuie sa împrumute de la Trezoreria Statului

2 min read

UAT-urile de la nivelul județului au o nevoie imensă de bani. Din cauza lipsei de fonduri, unele comune sunt în situația de a fi executate silit pentru lucrări care le-au fost prestate și pe care nu le-au plătit. Pentru ajutorarea edililor, Guvernul a aprobat un act normativ prin care comunitățile pot solicita contractarea de împrumuturi de la Trezoreria Statului, în limita sumei de 1 miliard de lei.
Încă din prima jumătate a acestui an, conducerea Consiliului Județean (CJ) Vaslui a sfătuit primarii să apeleze la împrumuturi din Trezorerie pentru a cofinanța proiectele.
Sunt proiecte cu finalitate în acest an și care trebuie cofinanțare. Sunt sume foarte importante pe care CJ-ul trebuie să le pună la cofinanțare. Guvernul a aprobat un act normativ prin care UAT-urile pot solicita contractarea de împrumuturi, de la Trezoreria Statului, în limita sumei de 1 miliard de lei, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor. Modalitatea de acordare a împrumuturilor soluționează unele probleme urgente ale autorităților administrației publice locale, ținând cont de faptul că, în prezent, sunt în implementare 2.835 de proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile care trebuie finalizate până la 31 decembrie 2023. Prin această măsură sunt sprijinite unitățile administrativ-teritoriale care au înregistrat dificultăți în continuarea proiectelor, ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale. Finalizarea proiectelor va avea ca efect creșterea calității serviciilor publice pentru cetățeni. Dobânda aferentă împrumuturilor este ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcție de scadența împrumuturilor, iar rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabilește astfel: 1 punct procentual pentru scadențe de până la 3 ani, inclusiv, respectiv 1,5 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani, inclusiv, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral. Creditele contractate conform actului normativ adoptat astăzi constituie o excepție de la limita de îndatorare prevăzută prin lege, iar, pentru a asigura accesibilitatea la această măsură și pentru localitățile mai mici, sunt prevăzute plafoane în funcție de mărimea localităților. Astfel, județele vor putea contracta cel mult 25 de milioane de lei, municipiile – câte 10 milioane de lei, iar orașele și comunele au plafoane nelimitate. Termenul-limită de depunere, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, a documentelor necesare pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale este 15 decembrie 2023.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.