Sun. Dec 10th, 2023

Facilitati la plată pentru persoanele care au restanțe la bugetul local

1 min read

Primăria Vaslui anunță contribuabilii persoane fizice că s-a aprobat procedura de acordare a înlesnirilor la plată. Procedura constă în scutirea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Vaslui. Pot beneficia de scutirea de la plata majorărilor de întârziere, contribuabilii persoane fizice care au obligaţii fiscale restante şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: contribuabilul stinge integral, până la data depunerii cererii, temeinic justificate, dar nu mai târziu de 15 decembrie, inclusiv, sub sancţiunea decăderii, obligaţiile bugetare certe, lichide şi exigibile, exclusiv majorările de întârziere care fac obiectul cererii de scutire; contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Contribuabilul depune cererea temeinic justificată, având modelul prevăzut în Anexa nr. 1.a (din procedura), până la data de 15.12.2023 inclusiv, sub sancţiunea decăderii, la registratura Municipiului Vaslui, însoţită de următoarele documente: -fotocopia/fotocopiile actelor de identitate a/ale proprietarilor;
-fotocopia deciziei de impunere a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii;
-dovada plăţii integrale a obligaţiilor fiscale principale, inclusiv amenzi contravenţionale.
Fotocopiile vor fi conforme cu originalul. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.