Sun. Dec 3rd, 2023

Proiect de electrificare a liniei CFR Tecuci-Iași

2 min read

CFR Infrastructură, prin sucursala Iași, a lansat la licitație studiul de fezabilitate necesar electrificării liniei de cale ferată Tecuci Nord – Bârlad – Vaslui -Iași (Nicolina), potrivit informațiilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Proiectul face parte dintr-un pachet de opt secții de circulație pe care CFR SA vrea să le electrifice, printre care București – Pitești și noua linie către Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Valoarea estimată a contractului de elaborare a studiului de fezabilitate pentru electificarea liniei Tecuci – Iași se ridică la 14 milioane de lei. În cadrul Studiului de fezabilitate privind electrificarea Liniei CF 600 Tecuci – Iași, sector Tecuci Nord – Bârlad – Vaslui – Iași (Nicolina) vor fi descrise toate lucrările solicitate în Caietul de Sarcini: instalații fixe de tracțiune electrică (instalații de energoalimentare, linie de contact, instalații de comandă la distanță și telecomandă, dispecer energetic feroviar, etc) și modificări care trebuie aduse la instalațiile de semnalizare, instalații ELF, lucrări la dispozitivul de linii necesare pentru a putea fi implementat proiectul.
Studiul de fezabilitate va cuprinde:
–evaluarea situaţiei existente şi a necesităţii investiţiei;
–analiza cererii de transport;
–elaborarea Analizei Cost Beneficiu;
–analiza şi estimarea costurilor investiţiei, devize şi graficul de realizare a invstiţiei;
–evaluarea riscului de cost;
–elaborarea documentaţiei de mediu;
–realizarea planului de amplasament, a Coridorului de expropiere şi asistenţă în vederea transferului de proprietate;
–planul de întreţinere şi operare;
–obţinere Autorizaţii, Avize şi Acorduri;
–elaborarea documentaţiei necesară pentru promovarea investiţiei la finanţare şi a documentaţiei tehnice necesară întocmirii documentaţiei de licitaţie pentru achiziţia proiectării şi execuţiei lucrărilor şi a supervizării (consulaţiei) proiectării şi execuţiei lucrărilor.
Durata contractului va fi de 900 zile, din care 720 zile durată efectivă de execuţie de la data precizată în ordinul de incepere a prestarii serviciului transmis de catre Beneficiar şi 180 zile necesare pentru verificări şi avizări la beneficiar. Va include activitățile de elaborare a documentațiilor pentru studiul de fezabilitate până la predarea către beneficiar a documentațiilor rezultate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.