18/05/2024

VERIFICARI EFECTUATE LA LEGUMELE AFLATE IN SPATII PROTEJATE

3 min read

Prin Hotǎrârea Guvernului nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024, la nivelul instituţiei a fost constituit Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate, registru în care sunt înregistrati un numǎr de 44 solicitanţi/legumicultori, în vederea accesǎrii ajutorului de minimis la producţiile de tomate, ardei gras şi/sau lung și/sau gogoșar, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac sau ceapă verde cultivate în spaţii protejate, pentru perioada 2023-2024, în valoare maximǎ de 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar, din localitǎţile Ivești – 25 producǎtori, Pogonești – 8 producǎtori, Delești – 1 producǎtor, Iana – 1 producǎtor, Ibǎnești – 1 producǎtor, Ciocani – 5 producǎtori, Banca 1 producǎtor și Solești – 2 producǎtori.
Din componenţa Registrului unic fac parte 31 de producǎtori agricoli persoane fizice cu atestat de producător, emis în baza Legii nr. 145/2014 cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, 12 producǎtori agricoli constituiţi ca și persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, conform prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, precum și un producǎtor agricol persoanǎ juridicǎ, înfiinţat în baza prevederilor Legii 31/1990 cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, iar culturile înfiinţate în spaţiile protejate deţinute sunt structurate astfel:
 ardei gras și/sau lung și/sau gogoșar – 28 producǎtori/legumicultori,
 castraveţi – 10 producǎtori/legumicultori,
 fasole pǎstǎi – 1 producǎtor/legumicultor,
 tomate – 1 producǎtor/legumicultor,
 salatǎ – 2 producǎtori/legumicultori,
 spanac – 2 producǎtori/legumicultori.
Așadar, ca urmare a analizei Fișelor de verificare în teren a suprafeţei cultivate cu legume și de evaluare a producţiei înainte de recoltare, încheiate de comisiile mixte – constituite din câte un reprezentant D.A.J Vaslui și A.P.I.A Vaslui – în perioada 17-23.10.2023 a fost constatat faptul cǎ nivelul producţiilor la culturile evaluate depǎșește în toate cazurile limita minimǎ admisǎ de actul normativ amintit anterior, acesta situându-se la ardei între 3.633 kg și 15.330 kg, iar la castraveţi fiind cuprinsǎ între 4.264 kg și 16.564 kg. Ȋn ce privește cultura de tomate, producţia estimatǎ de comisie în spaţiul protejat atinge cantitatea de 9.949 kg pe suprafaţa minimǎ de 1000 mp.
Ȋn ceea ce privește eligibilitatea producătorilor agricoli înscriși în acest program, una dintre condiţiile prioritare menţionate face referire la perioada de valorificare, respectiv la faptul ca producţiile de legume obţinute de legumicultori sǎ fie valorificate în baza documentelor justificative emise începând cu data de 20 octombrie 2023 și finalizându-se în data de 31 ianuarie 2024 inclusiv.
De asemenea, tinând cont cǎ acest ajutor de minimis este menit sǎ sprijine și sǎ promoveze producţia de legume cultivate în spaţii protejate, menţionǎm cǎ producătorii locali își vor putea valorifica noile cantitǎţi de legume în pieţele vasluiene dar şi în cele limitrofe, în timp ce cumpǎrǎtorii interesaţi vor avea ocazia sǎ achiziţioneze legume proaspete, urmare a faptului cǎ recoltarea legumelor din solarii se face în preziua sau ziua comercializǎrii acestora, la maturitatea de consum, pǎstrându-și în acest fel toate calitǎţile gustative, spre deosebire de legumele care provin din alte ţǎri unde recoltǎrile legumelor se realizeazǎ în fenofaza de coacere în pârgǎ, determinând astfel ca definitivarea procesului de coacere sǎ aibǎ loc într-o perioadǎ mult mai lungǎ de timp, respectiv pe durata transportului, al depozitǎrii și, uneori, pânǎ la vânzare.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.