18/05/2024

A N U N Ț DE LA IPJ VASLUI

2 min read

În perioada 18.10 – 24.11.2023 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, jud. Vaslui, RECRUTEAZĂ CANDIDAŢI, în vederea participării la concursul de ADMITERE la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, unități de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.
Cererea de înscriere la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, se va depune în perioada până la data de 05.11.2023 (inclusiv), la adresa de e-mail: resurseumane@vs.politiaromana.ro, inclusiv în zilele sâmbătă și duminică.
Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de domiciliul/reședința candidatului, înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează.
Astfel, candidaţii cu domiciliul/reședința în localităţi din judeţul Vaslui, aşa cum este înscris/ă în cartea de identitate, se vor adresa Serviciului Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Hagi Chiriac, nr.1.
Dosarul de recrutare complet se depune până la data de 24.11.2023, în intervalul orar 09.00-14.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la sediul I.P.J. Vaslui. Modaliatea de întocmire a dosarului, și condițiile de participare la concurs sunt precizate în anunțul de concurs care se gaseste pe site-ul I.P.J. Vaslui vs. politiaromana.ro, la secțiunea Carieră/Admitere. ( https://vs.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-unitati-invatamant-mai/anunt-privind-organizarea-si-desfasurarea-concursului-de-admitere-in-unitatile-de-invatamant-postliceal-ale-ministerului-afacerilor-interne-sesiunea-octombrie-februarie-2024
Probele de concurs pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal sunt: proba de evaluare a performanţei fizice și proba de evaluare a cunoştinţelor. Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 7– 13 decembrie 2023 la Școala militară de subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni, indiferent de unitatea de învățământ pentru care a optat candidatul, iar proba de verificare a cunoștințelor se va susține, în data de 16 decembrie 2023, fiind organizată de către unitatea de învățământ la care s-au înscris candidații.
Pot participa doar candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.
Pentru mai multe informații, cei interesati pot consulta site-ul I.P.J. Vaslui la adresa: https://vs.politiaromana.ro/Carieră/Admitere .

Mult succes!

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.