18/05/2024

Anul viitor impozitele si taxele locale s-at putea indexa cu 13,8%

2 min read

Primăria Vaslui a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2024. Municipalitatea propune ca impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul viitor, să se indexeze cu 13,8%. Până la data de 30 septembrie 2023, veniturile la bugetul local din taxe și impozite s-au realizat într-un procent de 96,36%, ceea ce înseamnă încasări de 32,8 milioane de lei.
Începând cu data de 19 octombrie pe site-ul Primăriei Vaslui www.primariavaslui.ro, au fost afişate p roiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024 și mai multe anexe cu detalii despre acest proiect.
Astfel, ână la data de 19 noimebrie 2023, la registratura Primăriei Vaslui, precum şi pe adresa de e-mail: pmv@primariavaslui.ro, cei interesaţi pot depune recomandări, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menţionat. În proiectul de hotărâre se propune ca impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2024, să se indexeze cu 13,8%.
Operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin rotunjire la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. La nivel local contribuabilii existenţi în evidenţele fiscale se prezintă în următoarea structură: 46.750 roluri persoane fizice; 2.888 roluri persoane juridice; Principalele elemente care compun materia impozabilă deţinută de către contribuabilii persoane fizice se prezintă astfel: 31.779 clădiri și construcţii diverse care îndeplinesc elementele constitutive ale unei clădiri; 8.895.470 mp teren intravilan, structurat pe categorii de folosinţă; 29.313.312 mp teren extravilan, structurat pe categorii de folosinţă; 20.493 mijloace de transport, inclusiv remorci, pe tipuri. Materia impozabilă deţinută de către contribuabilii persoane juridice se prezintă astfel: clădiri şi construcţii, având valoare de inventar 897.406.827 lei; 6.461.836 mp teren intravilan, structurat pe categorii de folosinţă; 6.711.870 mp teren extravilan, structurat pe categorii de folosinţă; 5.242 mijloace de transport, inclusiv remorci, pe tipuri; firme şi structuri de afişaj în suprafaţă totală de 3.964 mp. Consiliul Local Vaslui a votat în cursul lunii februarie bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023. La capitolul venituri, este prognozată suma de 331.643.000 lei, la care se adaugă excedentul bugetar de 60 milioane de lei.
Secţiunea Funcţionare în sumă de 182.765.000 lei, reprezintă 55,11% din total buget local şi cuprinde venituri proprii, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată și subvenții.
Secţiunea Dezvoltare în sumă de 148.878.000 lei, cuprinde venituri din subvenții, transferuri voluntare, altele decât subvențiile și sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, reprezentând 44,89% din total buget local.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.