18/05/2024

Bani intrați în conturile primăriilor și noi contracte semnate

2 min read

Mai mulți primari din județ au primit, în aceste zile, bani pentru decontarea lucrărilor din cadrul Programului ”Anghel Saligny”. Este vorba de Vinderei, Tutova și Ivănești, care au proiecte pentru modernizarea drumurilor și sisteme de alimentare cu apă. Alți primari din Stănilești, Băcești, Iana și Roșiești au semnat contracte pentru modernizarea comunităților. Mai multe UAT-uri din județ au primit sume de bani în vederea decontării facturilor pentru obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Comuna Tutova a solicitat pentru decontare suma de 174.966 de lei pentru proiectul „Modernizare sistem de alimentare cu apă în localitățile Tutova, Bădeana si Crivești; Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Coroiu și Ciortolom”. Comuna Ivănești a decontat suma de 1.998.583 de lei pentru proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Coșca, Coșești și Fundătura Mare, comuna Ivănești, județul Vaslui”. De asemenea, comuna Vinderei a solicitat pentru decontare suma de 612.528 de lei pentru proiectul „Modernizare drum vicinal 29 din DJ 242G – DJ 242F, comuna Vinderei, județul Vaslui”. Mai mulți primari au semnat recent contracte de finanțare în cadrul aceluiași program. Primaria din Stănilești a câștigat 21.189.477 lei, pentru a realiza aducțiunea de apă în localitatea Chersăcosu și înființarea unui sistem de canalizare în localitățile Chersăcosu și Pogănești. Primaria Băcești a obținut de la Ministerul Dezvoltării o finanțare nerambursabilă de 10.080.145,69 lei pentru modernizarea unor drumuri de interes local în satul Băcești. Comuna Iana a obținut 10.950.000 lei, pentru modernizarea străzilor din satul Iana, iar Primaria Rosiesti a parafat un contract de finanțare în sumă de 25.856.141,81 lei, pentru înființarea rețelei de canalizare menajeră cu stațiede epurare. Ministerul Dezvoltării a finalizat pentru județul Vaslui lista obiectivelor de investiții în rețeaua de apă, canalizare și drumuri, finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”. Conform criteriilor de selectare, în județul Vaslui, din totalul celor 178 solicitări de finanțare, au fost aprobate 134 de obiective de investiții. Valoarea totală a proiectelor se ridică la 1.444.627.056,57 lei, reprezentând aproximativ 58% din cuantumul tuturor solicitărilor de finanțare.
Programul „Anghel Saligny” are un buget alocat pentru următorii șapte ani de 50 miliarde de lei și vizează investiții în dezvoltarea infrastructurii. Programul funcționează pe modelul Programului National de Dezvoltare Locala, cu câteva diferențe privind depunerea proiectelor, realizarea investițiilor, decontarea cheltuielilor. Ca și categorii de obiective finanțate este vorba despre infrastructura tehnico-edilitară: drumuri, poduri, podețe, variante ocolitoare, apă și canal, infrastructura de distribuție a gazelor naturale, racordul la sistemul de transport al gazelor.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.