18/05/2024

11 CENTRE DE PERMANENTA CONTROLATE DE DSP VASLUI

2 min read

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vaslui a verificat respectarea conformității centrelor de permanență la legislația în vigoare. Cu acest prilej au fost efectuate controale în 11 centre de permanență, fiind aplicate șase avertismente. La nivelul județului Vaslui sunt, din nefericire, mai multe UAT-uri care se confruntă cu lipsa medicilor de familie. Printre centrele verificate de inspectorii DSP se numără cele din Tutova, Codăești, Bârlad, Oltenești, Negrești, Puiești, Vutcani, Ivănești etc. La Centrul de permanență Codăești au fost descoperite, spre exemplu, mai multe nereguli:
-nu a fost întocmit registrul pentru tratamente;
-nu se întocmesc zilnic rapoarte ale activității medicale desfășurată în timpul gărzilor;
-nu se asigură dotarea minimă obligatorie cu medicamente și dispozitive medicale;
-nu se asigură spațiu pentru igienizarea ustensilelor de curățenie etc.
Nereguli au fost constatate și la Centrul de permanență Oltenești. Deficiențe au fost descoperite și la Centrul de permanență Vutcani, unde inspectorii de sănătate au constatat că nu se întocmește registrul de tratamente și nu se asigură dotarea minimă obligatorie cu medicamente și dispozitive medicale. În județ numărul persoanelor înscrise la medicii de familie asigurate și neasigurate este de 372.450 persoane. Ponderea cea mai mare la asigurații înscrisi pe listele medicilor de familie o reprezintă grupa de vârstă 4-59 ani – 62,54 % , urmată de grupa de vârstă 60 și peste – 33,22 % și grupa de vârstă 0-3 ani – 4,24%. La nivelul județului zonele deficitare din punct de vedere al existenței medicilor de familie sunt în mediul rural Băcești, Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Găgești, Grivița, Iana, Ibănești, Mălușteni, Pușcași, Tutova și Voinești, iar pentru mediul urban orașul Murgeni. Localitățile în care populația este de peste 3.500 locuitori și asistența medicală a fost asigurată de un singur medic timp de 2 ani consecutiv și are pe lista de capitație un număr de minim de 1.800 persoane înscrise sunt Băcești, Grivița, Iana, Pușcași, Tutova și Voinești. Localitățile în care nu a funcționat nici un medic de familie timp de 2 ani consecutiv sunt Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Giurcani, Ibănești si Mălușteni.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.