18/05/2024

Strategie turistică pentru intervalul 2022-2028 in judetul Vaslui

1 min read

Numărul turiştilor cazaţi (sosirile) în judeţul Vaslui, în luna iunie a acestui an, a fost de 3.818, înregistrându-se un numar de 5.206 de înnoptări. Spre comparație, în luna iunie a anului trecut se înregistrau următoarele valori: 4.332 sosiri şi un număr de 6.399 de înnoptări. Conform datelor prezentate de Direcția Județeana de Statistică Vaslui, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 20,9% în iunie 2023 şi 23,3% în iunie 2022.
Conducerea județului Vaslui a semnat contractul de servicii cu SC Synesis Partners SRL, prin care prestatorul s-a obligat să elaboreze strategia culturală și turistică a județului pentru orizontul de timp 2022-2028. Strategia își propune să reactualizeze și să stabilească viitoarele direcții de dezvoltare în aceste domenii, în funcție de resursele și de potențialul local, formularea obiectivelor pe termen mediu și promovarea proiectelor care asigură premisele atingerii acestor obiective etc. Obiectivul general constă în consolidarea capacității administrative a județului Vaslui, prin dezvoltarea capacității de planificare strategică în domeniul culturii și turismului. Demersul contribuie la identificarea percepțiilor și a opiniilor referitoare la sectorul cultural și sectorul turistic județean.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.