18/05/2024

”Povestea” licitației pentru noul bazar continuă la Vaslui

2 min read

Grupul consilierilor locali ai PSD din CL Vaslui au convocat o ședință extraordinară pentru trei proiecte de hotărâre. Unul din proiecte vizează regulamentul privind organizarea licitațiilor pentru închirierea de spații comerciale în noul bazar. Consilierii social democrați au precizat că vor iniția un proiect privind relocarea comercianților din vechiul bazar în noile hale. În calitate de consilieri locali ai Partidului Social Democrat (PSD) solicităm convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Vaslui, în data de 8 septembrie, la orele 12.00, în sala de şedinţe a Primăriei Vaslui. Şedinţa se va putea desfăşură în format mixt şi va avea următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a spaţiilor comerciale şi terenurilor proprietate publică a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui, aflate în administrarea Direcţiei Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare Vaslui. Documentul cuprinde referatul de aprobare semnat de către iniţiatori.
Iniţiatorii sunt consilierii locali Antochi Ionuţ-Răzvan; Adumitroaei Corneliu; Bahrim Cezar; Barbu Alexandru; Mancaş Ioan-Marian; Neacşu Daniel; Negruţi Leonard-Alin; Popoiu Sorin; Prişan Dumitru; Vîrlan Luminiţa-Mihaela.
Ședința extraordinară mai este convocată pentru un proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 53/2016 și un alt proiect de hotărâre privind mandatarea Adunării Generale a Acţionarilor a SC Transurb SA să îi revoce pe administratorii neexecutivi ai societăţii.
Lucrările celor cinci Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Vaslui vor avea loc la începutul şedinţei. Consilierii locali sunt invitaţi a formula şi de a depune amendamente, în cazul în care consideră necesar acest lucru. Solicităm domnului Secretar General al Municipiului Vaslui punerea la dispoziţie către toţi consilierii locali a convocatorului, a proiectelor de hotărâre de consiliu local precum şi a tuturor documentelor prevăzute de lege.
După patru luni de dezbateri aprinse în Consiliul Local Vaslui, regulamentul privind organizarea licitațiilor pentru închirierea de spații comerciale în noul bazar a fost din nou respins. Patru voturi au fost pentru aprobarea regulamentului, în timp ce 19 aleși locali s-au abținut.
La ultima ședință reprezentanții USR din au acuzat grupul consilierilor PSD că au indus niște așteptări mari comercianților, atunci când au promis că vor iniția un proiect privind relocarea comercianților din vechiul bazar în noile hale. Prin tergiversarea aprobării acestui proiect se amână la nesfârșit folosirea noului bazar. Cum o serie de comercianți care nu sunt în actualul bazar au anunțat că vor face plângeri în cazul în care se va face relocarea, proiectul de hotărâre trebui întocmit cu mare atenție.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.