18/05/2024

Concurs pentru parohiile vacante – 11.10.2023

3 min read

Episcopia Hușilor scoate la concurs următoarele posturi vacante:
Parohii gradul I – rural:
Preot paroh – Parohia Popeni II, comuna Zorleni, Protopopiatul Bârlad (biserică și casă parohială comune cu Parohia Popeni I)
Parohii gradul II – rural
Preot paroh – Parohia Bogdănești, comuna Fălciu, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială, Filie – Odaia Bogdana)
Preot paroh – Parohia Ghermănești, comuna Banca, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)
Preot paroh – Parohia Telejna, comuna Zăpodeni, Protopopiatul Vaslui (are biserică, nu are casă parohială)
Preot paroh – Parohia Schineni, în componența orașului Murgeni, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)
Preot paroh – Parohia Băcești, comuna Băcești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială)
Parohii gradul III – rural
Preot paroh – Parohia Drânceni, comuna Drânceni, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)
Preot paroh – Parohia Fedești, comuna Șuletea, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)
Actele necesare pentru dosarul de examen și concursul de dosare (gradul II și III):
-cerere de înscriere către Chiriarh
-copie după actele de studiu și foaia matricolă
-adeverinţă privind vechimea în preoţie și gradul profesional
-memoriu de activitate vizat de protopop
-recomandarea protopopului care să conțină și notările administrative pe ultimii 5 ani
-recomandarea duhovnicului care va conține:
-o caracterizare a candidatului;
-menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice ale candidatului;
-numărul de telefon al duhovnicului.
Condiții generale de înscriere:
-Vechime de cel puțin 5 ani în parohie (Art. 124, alin.1-2 din Statut)
Candidatul a obținut gradul Definitiv în preoție (Hot. Sf. Sinod nr. 3227/1991)
Candidatul nu a beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani (Art. 124, alin. 2 din Statut)
Candidatul nu a avut abateri disciplinare (Hot. Sf. Sinod nr. 3227/1991)
Candidatul nu are impedimente canonice (Hot. Sf. Sinod nr. 3227/1991)
Absolvenţii de seminarii şi preoţii care au numai studii seminariale nu vor putea candida.
Pentru postul de preot paroh de la parohia de categoria I rural concursul va consta din:
Proba liturgică (slujirea Sfintei Liturghii în sobor)
Proba omiletică (susținută în cadrul Sfintei Liturghii, potrivit temei extrase)
Proba scrisă (subiecte stabilite de Comisie, potrivit Bibliografiei atașate)
Proba orală (interviu), (subiect extras în fața Comisiei)
Analiza dosarului (notarea memoriului de activitate).
Media finală reprezintă media aritmetică a celor 5 probe (mediile de la probele a, b, c, d și e se adună și se împart la 5).
În caz de paritate de medie, Chiriarhul, în consultare cu membrii Comisiei, va desemna candidatul care va fi numit în parohie, ținându-se cont și de situația misionară din teren.
Pentru postul de preot paroh de la parohiile de categoria II și III rural, concursul va consta din:
Proba orală (interviu), (subiect extras în fața Comisiei)
Analiza dosarului (notarea memoriului de activitate).
*Dacă în urma concursului nu se ocupă posturile de preot paroh de la parohiile de gradul II și III rural, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolvenții examenului de capacitate preoțească.
Calendarul examenului:
11 – 29 septembrie 2023: depunerea dosarelor la Centrul Eparhial Huși
2-5 octombrie 2023: verificarea dosarelor la Centrul Eparhial Huși
11 octombrie 2023:
7.00-9.00 – probele liturgică și omiletică (pentru postul de preot paroh de la parohia de gradul I rural)
9.30-11.30 – proba scrisă (pentru postul de preot paroh de la parohia de gradul I rural)
12.00 – proba orală (interviu) (pentru toate categoriile)
https://episcopiahusilor.ro/sites/default/files/fisiere/2023/02/ghid_in…

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.