Sun. Dec 3rd, 2023

3 milioane lei pentru plata salariilor angajaților pentru DGASPC Vaslui

1 min read

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui va primi suma de 3.000.000 de lei pentru a asigura salariile angajaților în acest an. Transferul sumei va fi realizat în urma rectificării a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe acest an. Proiectul bugetului local rectificat al județului Vaslui cuprinde modificări atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli.
La capitolul Venituri se propune suplimentarea acestora cu suma de 1.017.482 lei, aceasta fiind rezultanta majorării următoarelor categorii de venituri: venituri din proprietate în sumă de 173.335 lei, contribuția de întreținere a persoanelor asistate în sumă de 200.000 lei. Este vorba despre alte venituri din prestări de servicii și alte activități în sumă de 20.000 lei, diverse venituri în sumă de 5.000 lei, subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea PNDL și sume primite de UE pentru finanțarea proiectelor aferente exercițiului financiar 2014-2020 etc. La partea de cheltuieli totale, propunerea de suplimentare a fondurilor este în sumă de 3.250.000 lei. Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 3.000.000 lei, fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Vaslui se diminuează cu suma de 300.000 lei și transferurile între unități ale administrației publice se suplimentează cu suma de 550.000 lei.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.