Sun. Dec 10th, 2023

A N U N Ț DE LA IPJ VASLUI

2 min read

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, jud. Vaslui, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N., care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea august 2023.
Astfel, candidaţii cu domiciliul/reședința în localităţi din judeţul Vaslui, aşa cum este înscris/ă în cartea de identitate, se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, strada Hagi Chiriac nr.1.
Înscrierea candidaților se realizeză până la data de 18 august 2023, iar dosarul de recrutare complet se depune până la data de 25 august 2023, în intervalul orar 10.00-16.00, în zilele lucrătoare, modalitatea de întocmire a dosarului, și condițiile de participare la concurs fiind precizate în anunțul de concurs care se gaseste pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui https://vs.politiaromana.ro/Carieră/Admitere.
Cererea de înscriere la concursul de admitere (Anexa 2), precum și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar (Anexa 9), se vor descărca de pe site-ul https://vs.politiaromana.ro/Carieră/Admitere, se vor completa în mod lizibil și se vor depune până la data de 18 august 2023, fie în format fizic, la sediul I.P.J. Vaslui, fie în format electronic, la adresa de e-mail a unității, resurseumane@vs.politiaromana.ro.
Probele de concurs sunt: proba de evaluare a performanţei fizice și proba de evaluare a cunoştinţelor.
Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în sala de sport din incinta Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, în data de 25 august 2023.
Probele de verificare a cunoștințelor vor avea loc la sediul instituțiilor de învățământ organizatoare ale concursului de admitere.
Pentru mai multe informații, cei interesați pot consulta site-ul I.P.J. Vaslui la adresa: https://vs.politiaromana.ro/Carieră/Admitere.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.