20/06/2024

Centrele de bătrâni și copii din județ, suprapopulate

2 min read

In urma acțiunilor de control din centrele sociale din județ concluzia este ca toate căminele sunt pline și au liste de așteptare pentru ani buni. În cele 54 de centre rezidențiale sunt cazați 202 copii, 341 de persoane în vârstă și 499 de adulți cu dizabilități. Singura problemă pentru echipele de control a fost căminul privat de la Avrămești, care are 10 persoane în vârstă de peste 80 de ani. Deși inițial s-a cerut închiderea căminului, ulterior s-a renunțat din cauza dificultăților în ceea ce privește transferul bătrânilor. Au fost prezentate rezultatele controalelor efectuate în perioada 10-16 iulie în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor. Aceste controale nu au fost inițiate cu intenția de a se etala excesul de zel al autoritatilor locale sau de a sublinia problemele apărute în aceste centre rezidențiale. Din contră, ele au avut drept scop principal corectarea neregulilor și asigurarea unui mediu sigur și corespunzător pentru persoanele vulnerabile pe care aceste centre le găzduiesc. Au fost controlate toate cele 54 de centre rezidențiale din județ din acestea, 47 sunt deținute de instituții publice, iar 7 dintre ele sunt deținute de entități private. Controalele au vizat centrele sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, copiilor din sistemul de protecție social și persoanelor vârstnice. Scopul principal al acestor controale a fost asigurarea respectării tuturor normelor și reglementărilor în vigoare în aceste instituții, pentru a se asigura un mediu sigur și adecvat pentru toți rezidenții. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un numar de 729 de sancțiuni contravenționale, constând în avertismente și amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate pe întreaga perioadă de control a fost de 190,6 mii lei. Principalele deficiente constatate in urma verificarilor au fost:
-functionează fără autorizație de securitate la incendiu;
-angajatorul nu păstrează la locul de muncă o copie a contractelor de muncă pentru fiecare salariat care prestează activitate în acel loc;
-programul de igienizare este incomplet;
-mobilierul și agregatele frigorifice sunt uzate;
-nerespectarea conditiilor de păstrare a alimentelor sau depozitarea necorescunzatoare a acestora etc.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.