15/07/2024

Controalele la centrele sociale au dus la numeroase amenzi

3 min read

Comisiile mixte au verificat deja 22 de centre sociale, dintr-un total de 54 de existente în județ. În total, organele de control au aplicat 280 de sancțiuni contravenționale, din care amenzile totalizează suma de 145.000 de lei. Printre neregulile constatate se numără lipsa autorizațiilor de securitate la incendiu; spații neigienizate corespunzător, starea deplorabila a mobilierului etc. Începând cu data de 10 iulie comisiile mixte formate la nivelul județului au început să efectueze controale amănunțite în centrele sociale. Scopul acestor verificări este de a se asigura că aceste instituții respectă toate normele și reglementările în vigoare, asigurând astfel un mediu sigur și adecvat pentru toți rezidenții. Până în data de 13 iulie 2023, au fost verificate 22 de centre sociale în cadrul acestor controale. Ca rezultat al acestor verificări au fost aplicate un număr de 280 de sancțiuni contravenționale, constând în avertismente și amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate în această perioadă de control se ridică la 145 mii lei. Au fost dispuse și măsuri complementare în cazul Centrului de Asistenta Medico-Sociala Codăești, constând în retragerea autorizației sanitare de funcționare. Măsura a fost luată ca urmare a constatării unor deficiențe sau încălcări ale normelor și reglementărilor în vigoare.
S-au dispus și alte măsuri în sarcina centrelor rezidențiale, stabilindu-se termene de realizare a acestora. Ulterior, vor fi efectuate noi verificări pentru a constata modul de îndeplinire a acestor măsuri și pentru a remedia eventualele deficiențe identificate. Prin aplicarea acestor sancțiuni autoritățile din județ doresc să asigure respectarea strictă a regulilor și normelor în centrele sociale, pentru a proteja drepturile și bunăstarea rezidenților și pentru a asigura un mediu sigur și adecvat în aceste instituții. În urma verificărilor s-au constatat următoarele deficiențe: -lipsa autorizațiilor de securitate la incendiu;
-gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea medicală;
-spații neigienizate corespunzător;
-nerespectarea condițiilor de păstrare a alimentelor sau depozitare necorespunzătoare a acestora;
-instalațiile sanitare neconforme și nerespectarea capacității maxime a centrelor;

  • starea deplorabila a mobilierului;
    -lipsa instruirii personalului cu modul de utilizare a substantelor biocid.
    Prin intermediul acestor controale se verifică aspecte legate de igienă, sănătate, securitate, alimentație și respectarea drepturilor rezidenților. Comisiile mixte analizează condițiile de cazare, serviciile medicale și sociale oferite, respectarea protocoalelor și procedurilor de lucru, precum și conformitatea cu normele de siguranță și protecție a muncii. Comisiile mixte formate din reprezentanți ai direcției de sănătate, protecției consumatorilor, inspecției sociale etc. se ocupă de verificarea și monitorizarea a 54 de centre rezidențiale existente în județul Vaslui. Dintre acestea, 47 sunt deținute de instituții publice, iar 7 sunt deținute de entități private. Sunt verificate centrele sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, copiilor din sistemul de protecție socială și persoanelor vârstnice.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.