21/05/2024

Lucrări de desecare pe o suprafață de peste 41.000 de hectare

2 min read

Agenţia Naţională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) Vaslui derulează lucrările de desecare pe o suprafață amenajată de 41.653 hectare (ha) din care prin pompare – 20.487 ha şi gravitațional – 21.166 ha. S-au efectuat lucrări de întreținere a infrastructurii de desecare care au constat în lucrări de decolmatări manuale a subtraversărilor și distrugerea vegetației ierboase și acvatice de pe canalele de desecare. Lucrările au fost efectuate de către personalul din cadrul compartimentului de exploatare în vederea funcționării în bune condiții a acestor amenajări de desecare la parametrii optimi și asigurarea continuității liniei de apărare a digurilor de apărare în punctele de evacuare gravitațională a excesului de umiditate. Pe segmentul de desecare prin pompare, în cursul anului 2022 ANIF Vaslui a finalizat realizarea lucrărilor de întreținere și reparații din amenajarea Albița Fălciu. Activitățile au constat în lucrări de reparații la conductele de refulare a apei care traversează digul de apărare de la râul Prut în zona Albița – Fălciu, precum și lucrări de reparații a bazinelor de refulare aferente stațiilor de pompare. Toate conductele de refulare aferente celor 5 stații de pompare sunt în toată întregimea înlocuite și prevăzute cu diafragme din beton armat și clapeți de sens pentru asigurarea protecției incintei desecate la niveluri ridicate ale râului Prut. Valoarea lucrărilor de reparații la conductele de refulare desecare și ale bazinelor de refulare, aferente stațiilor de pompare reversibile Pogănești, Săratu, Bumbăta, Berezeni și Doniceasa a fost de 2.047.5481 lei (fără TVA).

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.