22/05/2024

Dezinsecție impotriva tantarilor, la Vaslui, joi 13 iulie

2 min read

Primăria Municipiului Vaslui, prin operatorul SC Goscom Vaslui SA, continuă lucrările de combatere a țânțarilor.
Astfel, joi, 13 iulie, se va efectua tratamentul de dezinsecție AERIANĂ, între orele 5.00 – 8.00, pe toată raza UAT Municipiul Vaslui, prin pulverizare din elicopter a soluției de insecticid SOLFAC TRIO EC 140 NF, produs avizat de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, nr. aviz 5645BIO/18/12.24.
SC GOSCOM VASLUI SA desfășoară activitatea în baza Autorizației Sanitar-Veterinare nr. 111 din 25.07.2012.
În cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestei acțiuni, perioada de efectuare a dezinsecției va fi reprogramată.
PRECAUȚII: Atenționăm crescătorii de albine și pasionații de sericicultură de pe raza municipiului Vaslui (inclusiv Gura Bustei, Bahnari, Moara Grecilor), dar și a localităților învecinate (Pușcași, Muntenii de Sus și Muntenii de Jos) și recomandăm luarea de măsuri de protejare, deoarece insecticidul utilizat poate fi periculos pentru familiile de albine și viermii de mătase.
MĂSURI DE PRIM AJUTOR pentru insecticidul SOLFAC TRIO EC 140 NF:
Ca indicații generale, în caz de contact cu acesta, se va ieși din zona periculoasă. Așezați și transportați victima într-o poziție laterală stabilă. Scoateți imediat hainele contaminate și depozitați-le în siguranță.
În caz de inhalare, se va ieși la aer curat. Se va culca persoana respectivă și se va ține la căldură. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.
Dacă insecticidul intră în contact cu pielea, se va spăla imediat cu apă și săpun. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
În cazul în care substanța intră în contact cu ochii, se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute și continuați să clătiți cu apă. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.
În caz de ingerare, NU se va induce stare de vomă. Se va clăti gura. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.