22/05/2024

Procesiune impresionantă în cinstea Ocrotitoarei Episcopiei Hușilor. PS Ignatie: „Să luăm din duhul Sfintei Chiriachi! Când ne ducem acasă, ceilalți să simtă și să dea mărturie că suntem ai lui Hristos”

8 min read

Sărbătoarea Sfintei Mare Muceniţe Chiriachi, ocrotitoarea Catedralei Episcopale din Huși, a început, în după-amiaza zilei de joi, 6 iulie 2023, la Huşi, prin slujba Vecerniei Mari şi a Litiei, oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie, și prin impresionanta procesiune cu moaștele Sfintei.
Soborul preoţilor a fost alcătuit din părinţii consilieri de la Centrul Eparhial din Huşi, din părinţii protopopi, precum şi din numeroşi preoţi de pe tot cuprinsul Eparhiei.
Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Sfântul Grigorie Palama”, coordonat de preotul Ovidiu-Vasile Ungureanu.
De la începutul slujbei, Moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, alături de Icoana relicvar a Sfinților ocrotitori ai Catedralei Episcopale, ce conține fragmente din moaștele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, au fost așezate într-un baldachin amenajat în apropierea locașului de cult, astfel încât toți pelerinii au putut să se închine.
Credincioși din întreaga Episcopie, alături de preoții lor, au ales să fie prezenți la acest moment de rugăciune și de cinstire a ocrotitoarei lor.
La finalul vecerniei, Ierarhul Hușilor a vorbit despre modul în care martirii ne pot inspira în trăirea și mărturisirea credinței:
«Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: “Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere”. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru» (Romani 8, 35-39)
Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Săi, și Sfânta Mare Muceniță Chiriachi sunt cei care ne-au învrednicit să ne îndulcim de liniștea rugăciunii, de harul cel necreat și de iubirea care se sălășluiește în sufletul oricărui mucenic al lui Hristos.
Sfântul Nicolae Cabasila ne spune că „mucenicii și-au dat viața pentru Hristos nu din curaj, ci din iubire față de El”. Credința neclintită, curajul mărturisirii, curățenia sufletului și împlinirea poruncilor lui Hristos sunt expresia dragostei pe care mucenicii au avut-o în sufletul lor.
Sfânta Mare Muceniță Chiriachi a fost cea de care s-au minunat și îngerii, după cum ascultăm în slujba Vecerniei, văzându-i credința statornică și iubirea fără nicio șovăială, față de Hristos.

În vremurile pe care le trăim și cărora nu ne putem sustrage, mucenicii lui Hristos ne sunt cel mai bun exemplu, cea mai bună referință și reazem duhovnicesc.

Vom putea să-L mărturisim pe Hristos în mod autentic, inteligent și fără niciun fel de șovăială, dacă inima noastră este plină de iubire față de El.

Este așa de simplu să simțim prezența unui om, să simțim că este bucuria vieții noastre și odihna sufletului nostru, când întreaga noastră ființă este plină de iubire față de aceasta. Totul devine atât de firesc și de coerent!

Vorbim despre cei pe care îi iubim pentru că știm că însăși rostirea numelui lor este dătătoare de bucurie, de liniște și de foarte multă lumină.

Sfinții Mucenici au trăit și ei această experiență, însă la o altă altitudine, mult mai profundă.

Reiese acest lucru din faptul că atunci când au fost nevoiți să își dea viața pentru Hristos, ei nu au pregetat în a-L mărturisi și a spune că nimic din lumea aceasta nu este obstacol în fața iubirii Lui.

Preasfinția Sa a adus în atenție un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre folosul cinstirii martirilor:

Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață cum să luăm din duhul și trăirea mucenicilor și să le aplicăm în viața noastră:

„Stai lângă mormântul mucenicului, dă drumul acolo la izvoare de lacrimi, zdrobește-ți inima, ia binecuvântare de la mormânt! Ia binecuvântarea aceasta apărătoare în rugăciunile tale! Să ai în minte necontenit istoria pătimirilor mucenicului! Îmbrățișează racla mucenicului! Stai lipit de racla lui! Izvorăsc multă binecuvântare nu numai osemintele mucenicilor, ci și mormintele și raclele lor. Ia untdelemn sfânt și unge-ți tot trupul, limba, buzele, gâtul, ochii, ca să nu mai cazi niciodată în vâltoarea patimilor! Fiindcă untdelemnul acesta, prin mirosul lui cel bun, îți aduce aminte de luptele mucenicilor, pune frâu desfrânării, te face răbdător, biruiește bolile sufletului. (…)

După ce-ai văzut această priveliște străină și înfricoșătoare, nu te apuca de beții și de petreceri! Nu, ci adunând aceste câștiguri sufletești, pleacă așa acasă. Arată tuturor, prin înfățișarea ta, că vii de la biserica mucenicilor. După cum toți îi cunosc pe cei care vin de la teatru că sunt tulburați, zăpăciți, moleșiți și în suflet cu chipurile tuturor celor jucate la teatru, tot așa și pe tine trebuie să te cunoască toți că vii de la biserica m ucenicilor, după privire, după îmbrăcăminte, după mers, după zdrobirea inimii, după seriozitatea sufletului. Foc să iasă din tine! Să fii smerit, zdrobit sufletește, veghetor! Prin mișcările trupului tău să predici viața creștină, cea dinlăuntrul tău.”

Noi suntem în prezența raclei Sfintei Mare Mucenițe Chiriachi. Să luăm din duhul ei, din trăirea și viața ei. Când ne ducem acasă, ceilalți să simtă și să dea mărturie că suntem ai lui Hristos și purtăm focul iubirii Sfinților Mucenici!

Totodată, Părintele Episcop Ignatie le-a mulțumit celor prezenți pentru maniera în care au ales să o cinstească pe Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, arătând, printr-un text al Sfântului Ioan Gură de Aur, care sunt roadele întâlnirii cu sfinții:
Văzând în curtea Catedralei preoți de la mănăstiri și parohii, călugări, călugărițe și credincioși de pe tot cuprinsul Episcopiei Hușilor, mă bucur foarte mult că Sfânta Muceniță Chiriachi pune în inima tuturor celor ce sunteți de față să veniți să o cinstiți așa cum se cuvine.
Sunt un om păcătos, însă i-am cerut lui Dumnezeu, Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi să așeze în sufletul fiecăruia din credincioșii din județul nostru, un imbold, ca an de an, în seara de ajun și în ziua de praznic, prezența noastră să fie ca o podoabă și ca o recunoștință pentru Mucenița lui Hristos.
Sfântul Ioan Gură de Aur le spunea credincioșilor: „Cine nu se va minuna astăzi de adunarea noastră, de această priveliște duhovnicească strălucită, de dragostea voastră clocotitoare, de sufletul vostru fierbinte, de dorul vostru de nestăpânit? Aproape tot orașul s-a mutat aici. Pe slugă nu a ținut-o în oraș frica de stăpân, nici pe sărac, silnicia sărăciei, nici pe bătrân neputința vârstei, nici pe femeie, slăbiciunea firii, nici pe bogat, fumul bogăției, nici pe dregător, mândria puterii. Nu, ci dorul de mucenici a făcut să piară toate aceste piedici și greutăți și slăbiciune afirii și silnicia sărăciei și a adus aici cu un singur lanț o mulțime așa de mare.
Dorul de mucenici v-a întraripat și vă face să locuiți acum ca în cer. Arși de focul dorului de mucenici, ați călcat în picioare orice gând de desfrânare și necumpătare. După cum fiarele fug la ieșirea soarelui și se cufundă în vizuina lor, tot așa se afundă și gândurile noastre cele cu păcat la ivirea luminii mucenicilor în sufletele noastre și se aprinde în noi flacăra cea strălucitoare a credinței. Dar, pentru ca să păstrăm această flacără nu numai acum, ci necontenit, adică și după ce se termină petrecerea aceasta duhovnicească, să plecăm acasă cu aceeași evlavie, lăsându-ne de patimi și de cele care ne strică sufletul.”
A urmat apoi, în sunetul clopotelor, procesiunea cu moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi pe traseul: Catedrala Episcopală – str. Mihail Kogălniceanu – str. 1 Decembrie – str. A.I. Cuza (Lukoil) – str. Ștefan cel Mare – Catedrala Episcopală, în dreptul bisericilor de pe traseu făcându-se scurte popasuri de rugăciune.
Un număr impresionant de creștini, de toate vârstele, alături Ierarhul Hușilor și de preoții din cuprinsul întregii eparhii, au însoțit-o pe Sfânta Mare Muceniță Chiriachi în pelerinajul din inima municipiului Huși.
Astfel s-a reîncetățenit această frumoasă manifestare a credinței, prin pelerinaj, an de an numărul și bucuria celor prezenți crescând în intensitate.
După ce procesiunea s-a încheiat în curtea Catedralei, Părintele Episcop Ignatie a mulțumit autorităților județene și locale, precum și tuturor celor care au participat la slujba Vecerniei și la procesiune, mărturisind astfel credința creștină și dragostea față de sfinți. Preasfinția Sa a reiterat îndemnul ca cinstirea Sfintei Chiriachi să devină, în Episcopia Hușilor, aidoma cinstirii de care se bucură Sfânta Cuvioasă Parascheva la Iași, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou la București, Sfânta Muceniță Filofteia la Argeș, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Icoana Maicii Domnului de la Nicula, și aidoma cinstirii Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Mitropoliei Banatului.
Sfânta Mare Muceniță Chiriachi s-a bucurat de o cinstire deosebită încă din momentul în care sfintele sale moaște (mâna stângă) au fost aduse, prin rânduiala lui Dumnezeu, în Catedrala din Huși, în anul 1787, de către Episcopul Iacov Stamati al Hușilor (1782-1792).
Astazi, 7 iulie, începând cu orele 9.00, în curtea Catedralei Episcopale, va fi oficiată Sfânta Liturghie cu prilejul hramului.
Slujba va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, alături de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și de Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.
Sfânta Liturghie va putea fi urmărită live pe pagina de facebook episcopiahusilor.ro.
După slujbă, Ierarhii prezenți vor sfinți Complexul medical „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, al Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși, aflat în incinta Episcopiei.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.