20/06/2024

ANUNȚ DE LA INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI

2 min read

La Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac, nr. 1, jud. Vaslui se fac recrutări de candidaţi, pentru a participa la concursul de admitere la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2023.
Cererea de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2023, se va depune on-line până la data de 09.07.2023, la adresa de e-mail: resurseumane@vs.politiaromana.ro, inclusiv în zilele sâmbătă și duminică. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de domiciliul/reședința candidatului, înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează. Astfel, candidaţii cu domiciliul/reședința în localităţi din judeţul Vaslui, aşa cum este înscris/ă în cartea de identitate, se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, strada Hagi Chiriac, nr. 1.
Dosarul de recrutare complet se depune până la data de 21.07.2023, în intervalul orar 09.00-14.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, modalitatea de întocmire a dosarului și condițiile de participare la concurs fiind precizate în anunțul de concurs care se gaseste pe site-ul I.P.J. Vaslui: vs. politiaromana.ro, la secțiunea Carieră/Admitere.
Probele de concurs, proba de evaluare a performanței fizice și proba scrisă, se susțin în centre zonale de selecție, candidații recrutați de Inspectoratul de poliție Județean Vaslui, susțin probele de concurs la Școala militară de subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni. Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 18 – 24.08.2023, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 29-30.08.2023.
Repartizarea și planificarea probelor se face de către Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial Academiei de poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, precum și al centrului zonal de selecție. Pentru mai multe informații, cei interesati pot consulta site-ul I.P.J. Vaslui la adresa: https://vs.politiaromana.ro/Carieră/Admitere.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.