16/07/2024

Peste 11 milioane de euro pntru amenajarea Albita-Falciu

2 min read

Agenţia Naţională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) Vaslui are în derulare, prin programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii, două amenajări de irigaţii care sunt supuse reabilitării. Este vorba despre amenajarea de irigaţii Albiţa-Fălciu, cu o suprafață de16.957 ha și amenajarea de irigaţii Mânjeşti, cu 595 ha. Amenajarea de irigaţii Albiţa-Fălciu se reabiliteaza în 2 etape. În cadrul acestui obiectiv de investiţii au fost reabilitate 4 staţii de pompare reversibile, 38,221 km canale de alimentare şi distribuţie a apei pentru irigaţii, 15 bucăți construcţii hidrotehnice, din care 12 bucăți podeţe şi 3 bucăți stăvilare.Suprafața amenajată pentru irigații deservită de infrastructura principala de irigații reabilitată este de 10.075 ha. Durata inițială de realizare a investiției a fost de 26 luni, ordinul de începere fiind dat la 1 octombrie 2018, termenul fiind decembrie 2020. Perioada de execuție a lucrărilor s-a prelungit din motive justificate. Condițiile nefavorabile au împiedicat executarea lucrărilor în anul 2018 și s-au facut doar aprovizionări parțiale cu materiale. În anul 2019 s-a lucrat pe măsura asigurării fondurilor și posibilității accesului utilajelor grele în amplasamentul șantierului. Anul trcut reluarea lucrărilor s-a făcut începând cu 20 martie și au fost finalizate pe 19 august. Totodată, au fost date parțial in functiune tronsoane de canale de irigații pentru asigurarea nivelului optim al apei pentru irigații, fiind o secetă extremă. Valoarea totală a lucrărilor realizate în cadrul investiției a fost de 56.746.805 lei cu TVA, reprezentânnd 100% din valoarea totală a contractului, respectiv 11.349.361 de euro.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.