16/07/2024

Părintele Mitropolit Andrei, la hramul Catedralei din Huși: „Sfinții Petru și Pavel ne cheamă să ne sfințim viața. Atât prețuim, cât punem în practică din Evanghelie”

7 min read

Joi, 29 iunie, Catedrala Episcopală din Huși a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii sfântului locaș, ctitorit de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în anul 1495.
Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, și de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
Din soborul slujitorilor au făcut parte părinții consilieri eparhiali, părinții protopopi și părinți stareți și duhovnici din cadrul Eparhiei.
Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Dignus Est”, al preoților din Episcopia Hușilor, dirijați de părintele Ștefan Darie.
Pelerinii s-au putut închina la Icoana relicvar a Sfinților Apostoli Petru și Pavel și la Moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, care au fost așezate afară, într-un baldachin special, lângă altarul Catedralei Episcopale.
La momentul potrivit, credincioșii, prezenți în număr mare, s-au împărtășit cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos.
Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, care a vorbit despre chemarea la sfințenie, adresată, deopotrivă, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prezentând, din epistolele acestora, treptele prin care ajungem la îmbunătățirea vieții:
«Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa» (Evrei 13, 7)
În această mare zi de praznic, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să ne uităm în sus și să ne aducem aminte de cei doi corifei ai apostolilor.
Întâi de toate, îi privim cu admirație, le aducem laudă și ne rugăm lor. Nu o facem numai noi, ci o face, mult mai bine, Sfânta Biserică. În icosul sărbătorii se spune: „Pe mai-marii apostolilor toți să-i lăudăm, pe dumnezeiescul Petru și pe Pavel, pe luminătorii lumii și propovăduitorii credinței, trâmbițele dreptei credințe, pe tâlcuitorii învățăturilor și stâlpii Bisericii și stricătorii înșelăciunii”.
Și Sfinții Bisericii îi laudă pe cei doi Apostoli. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „O, preafericită pereche căreia ți s-au încredințat sufletele lumii întregi! Petru – începătura dreptei credințe, marele arătător de cele sfinte ale Bisericii, sfătuitorul creștinilor, odorul puterilor de sus, apostolul cel cinstit de Stăpânul. Pavel – marele propovăduitor al adevărului, lauda lumii, omul cel din cer și îngerul cel de pe pământ”.
În această zi, ei au fost martirizați pentru Hristos, la Roma. Sfântul Petru a fost răstignit pe o cruce, cu capul în jos, iar Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul. Amândoi și-au dat viața, pecetluind cu sângele lor propovăduirea pe care au făcut-o.
Îi admirăm, dar și încercăm să le călcăm pe urme. Sfântul Apostol Pavel spune: „călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos”. Iar Sfântul Petru spune: „după Sfântul care v-a chemat pe voi, fiţi şi voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii” (I Petru 1, 15).
Aceasta este exigența Sfinților Apostoli: să ne sfințim viața. Este un cuvânt care ni se pare pretențios, dar să știți că în cer ajung numai sfinții. Să ne sfințim viața, ca să ajungem lângă Mântuitorul Hristos!
Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Ca să fiţi fără de prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu neîntinaţi în mijlocul unui neam rău şi stricat şi întru care străluciţi ca nişte luminători în lume” (Filipeni 2, 15).
Sfântul Apostol Petru, fiind pragmatic, ne dă și o rețetă despre cum putem să ajungem sfinți: „Prin care El ne-a hărăzit mari şi preţioase făgăduinţe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi dumnezeieştii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Pentru aceasta, puneţi şi din partea voastră toată sârguinţa şi adăugaţi la credinţa voastră: fapta bună, iar la fapta bună: cunoştinţa, la cunoştinţă: înfrânarea; la înfrânare: răbdarea; la răbdare: evlavia; la evlavie: iubirea frăţească, iar la iubirea frăţească: dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi şi tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos” (II Petru 1, 4-8).
Prima treaptă este credința. Sfântul Pavel spune că „fără credință este cu neputință să plăcem lui Dumnezeu”. Credința este un dar, pe care îl primim de Sus, la Botez, însă, în același timp, este și rezultatul strădaniilor noastre.
A doua treaptă este frica de Dumnezeu. Când spunem despre un om că este cu frică de Dumnezeu, spunem totul despre el. Înțeleptul Solomon spune că „începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu”.
A treia treaptă este pocăința sinceră. Îndreptăm lucrurile din viața noastră prin pocăință. Sfântul Ioan Damaschin dă definiția pocăinței: „Pocăința este întoarcerea cu lacrimi și cu părere de rău de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu”. Pocăința nu înseamnă să ne părăsim confesiunea ortodoxă – cea mai frumoasă și perfectă -, ci înseamnă să ne pară rău de păcate și să ne spovedim bine.
A patra treaptă este înfrânarea. Sfântul Pavel ne spune că nu trebuie să mai cădem din nou în aceleași fărădelegi, căci atunci se întâmplă un lucru foarte rău. Să ne înfrânăm de la rele!
Nu este niciun om bun, care să se înfrâneze de la rele și să nu aibă ispite și încercări. De aceea, a cincea treaptă este răbdarea. După cum spunea Părintele Cleopa: răbdare până la capăt.
A șasea treaptă este nădejdea. La orizontul vieții noastre apare Domnul Hristos cu chipul Lui blând, care ne așteaptă să ne primească. A șaptea treaptă este unirea cu Hristos.
Sfinții Apostoli Petru și Pavel ne cheamă la îmbunătățirea vieții.
Un pedagog român din perioada interbelică, Simion Mehedinți, ne spune că un român singur și tot neamul la un loc atât prețuiesc cât au înțeles și cât pun în practică din Evanghelia Domnului Iisus Hristos.
Ne doare sufletul că în lume se petrec atâtea lucruri rele. Săptămâna trecută s-a dat o știre că în Belgia s-au închis mai multe biserici, pentru că nu au mai fost creștini care să meargă. Să ne întărească Dumnezeu ca credința noastră să rămână puternică. Atât prețuim, cât punem în practică din Evanghelie.
Să avem grijă de copiii și tinerii noștri, ca să vină la biserică. Pentru a-i crește pe tineri lângă Hristos, în spiritul Evangheliei și a învățăturii ortodoxe, trei instituții sunt chemate și datoare să facă lucrul acesta: părinții, Biserica și Școala.
Un pedagog din Apus, Jan Amos Comenius a spus: „Ce-i un tânăr fără educație? Un tânăr bogat fără educație e un biet purceluș îngrășat cu tărâțe. Ce-i un tânăr sărac și fără educație? Un biet măgăruș condamnat să ducă poveri. Ce-i un tânăr frumos, fără educație? Un biet papagal împodobit cu pene”.
La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a mulțumit, în numele preoților și credincioșilor din Eparhie, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Petru, Preasfințitului Părinte Episcop Antonie și Preasfințitului Părinte Episcop-Vicar Nichifor Botoșăneanul pentru că au găsit că este bine să poposească, cu inimă bună, cu dragoste și mai ales cu duh de jertfă, în rugăciune, între credincioșii Episcopiei Hușilor.
Ierarhul Hușilor a mulțumit autorităților centrale, județene și locale și credincioșilor pentru prezență și împreuna rugăciune, aducând în atenție câteva aspecte din profilul spiritual al Sfinților Apostoli Petru și Pavel:
Biserica îi cinstește în mod deosebit pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, de la care putem învăța lucruri minunate, și dătătoare de bucurie pentru sufletul nostru.
De la Sfântul Apostol Petru învățăm ce înseamnă să fim oameni sinceri, spontani în manifestarea credinței noastre. Așa cum reiese, cu maximă pregnanță, din Sfânta Evanghelie, Sfântul Petru, prin sinceritatea sa, prin deschiderea inimii sale, și-a așezat sufletul său întreg în fața Domnului, așa cum era el.
Sfântul Apostol Pavel ne învață că în mărturisirea credinței trebuie să conjugăm rațiunea cu inima. A fost un om extrem de inteligent, dar aceasta nu l-a dus în punctul de a se îngâmfa, de a se comporta cu aroganță. Întotdeauna, inteligența sa extraordinară era dublată de multă smerenie. El mărturisește, în fața colegilor de apostolat, că este cel mai mic și păcătos dintre toți, că nu e vrednic de a fi numit apostol.
Învățăm sinceritatea, spontaneitatea în a ne trăi credința și să fim oameni înțelepți, care să dăm mărturie de iubirea pe care o avem față de Domnul.
La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a oferit tuturor copiilor și tinerilor prezenți cărți de rugăciuni și cu învățături creștine.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.