16/07/2024

Circa 200.000 hectare de terenuri agicole din județ, degradate de eroziunea solului

2 min read

Eroziunea solului rprezinta un efect devastator asupra terenurilor agricole de la nivelul județului Vaslui. În acest moment, sunt în derulare lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de 195.600 hectare. Din păcate, o mare parte din suprafețele arabile din județ au un grad de fertilitatea foarte scăzut. Agenţia Naţională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) Vaslui derulează lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață amenajată de 195.600 hectare. Este vorba despre 11 amenajări având ca scop combaterea eroziunii solului de suprafață și în adâncime, stingerea formaţiunilor torențiale, stăvilirea proceselor de alunecare a solului în vederea redării în circuitul agricol a suprafețelor de teren afectate de aceste procese de degradare a solului, mărirea capacităților de producție a acestora precum şi protecția obiectivelor social-economice. Lucrările de combatere a eroziunii solului ce se regăsesc în aceste amenajări constau în:
-drumuri de exploatare;
-canale dalate și canale de pământ;
-construcții hidrotehnice;
-lucrări transversale podețe tubulare și podețe dalate;
-plantații antierozionale de protecție.
Suprafaţa totalǎ a judeţului este de 531.689 hectare (ha), din care: -401.488 ha teren agricol (75,5%);
-130.201 ha teren neagricol (24,5%);
-suprafaţa de teren agricol (401.488 ha) se compune din 292.679 ha (73%) teren arabil;
-86.549 ha (21,6 %) pășuni;
-7.845 ha (2%) fânețe;
-11.672 ha (3%) vii;
-2.743ha (0,4) livezi și arbuști fructiferi.
Suprafaţa de teren neagricol (130.201 ha) este alcatuitǎ din 75.007 ha (58%) păduri și alte terenuri forestiere, 5.659 ha (4,2%) terenuri cu ape și ape cu stuf, 10.760 ha (8,2%) căi de comunicație și căi ferate, 14.776 ha (11,2%) terenuri ocupate cu construcții și curți etc.
O mare parte din suprafețele arabile din județ au, din nefericire, un grad de fertilitatea scăzut, lucru care influențează prețurile cu care se tranzacționează terenurile. Gradul de fertilitate al terenurilor este următorul: clasa I de fertilitate 5.834 hectare, adică 1,45% din totalul suprafeței arabile; clasa II de fertilitate 93.060 hectare (23,2%); clasa III de fertilitate 158.008 hectare (39,4%); clasa IV de fertilitate 105.896 hectare (26,5%); clasa V de fertilitate 38.241 hectare (9,5%).

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.