16/07/2024

Cursuri gratuite de calificare/recalificare

2 min read

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Vaslui organizează gratuit cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii care să mărească şansele ocupării unui loc de muncă. Activitatea de formare profesionala asigură, prin organizarea de cursuri de formare profesională, pentru persoanele fizice şi juridice interesate, servicii de calificare, recalificare, instruire şi perfecţionare profesională a forţei de muncă, pregătirea profesională a personalului propriu din cadrul agenţilor economici, în vederea prevenirii şomajului. Sunt elaborate programe specifice de formare profesională pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu şanse reduse de integrare pe piaţa forţei de muncă: tineri, femei, romi, persoane cu dizabilităţi, şomeri de lungă durată, deţinuţi, etc.
In luna iunie AJOFM Vaslui intenţionează să deschidă 3 programe de formare profesională:
-la Vaslui – 1 curs de formare profesională pentru frizer pentru 12 şomeri ;
-la Bârlad –1 curs de formare profesională pentru casier pentru 12 şomeri;
-La Huşi – 1 curs de formare profesională pentru casier pentru 12 şomeri.
Șomerii care beneficiază gratuit de servicii de formare profesională :
•beneficiază de pregatire teoretică și practică pe toată durata cursului și să sustină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea cursului;
•beneficiază de rechizite și materiale de instruire;
•beneficiază dacă este cazul de echipament de protecție pe timpul instruirii practice ;
•beneficiaza pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire;
•beneficiaza de consultații medicale, analize medicale și teste necesare frecventării cursului.
Înscrierea la cursuri se face la birourile de informare şi consiliere din agențiile locale Vaslui, Bîrlad și Huși.
Cursurile sunt gratuite şi pentru şomerii neindemnizaţi aflaţi în evindenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Orice persoană care doreşte să beneficieze în mod gratuit de serviciile oferite de către agenţia noastră se poate înscrie pe baza unui dosar care cuprinde: copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.