15/07/2024

Intâlniri de lucru cu reprezentanţii UAT-urilor din judeţ

2 min read

Astǎzi, 18 mai, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui au avut loc douǎ întâlniri de lucru cu reprezentanţii unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza judeţului Vaslui, ce au atribuţii în domeniul agricol, în vederea transmiterii informaţiilor relevante privind întocmirea rapoartelor statistice AGR – 2A, respectiv ,,Suprafaţa productivă de primăvară – 2023”, până la data de 16 iunie 2023. Din partea instituţiei, la aceste discuţii, au participat directorul executiv și persoanele cu atribuţii în activitatea statisticǎ.
Ȋn acest sens au fost puse la dispoziţia unitǎţilor administrativ teritoriale formulare statistice specifice întocmirii acestei lucrǎri, respectiv 1200 bucǎţi pentru exploataţiile agricole comerciale precum și pentru gospodǎriile individuale.
De asemenea, au fost aduse în atenţia acestora procedura de lucru, subliniindu-se importanţa acestei cercetǎri statistice pentru sectorul agricol prin obţinerea urmǎtoarelor informaţii, la nivel de judeţ:
-suprafeţe ocupate de culturi de câmp, înfiinţate atât în toamnǎ cât și în primǎvara acestui an;
-suprafaţa de teren ocupatǎ de culturi în teren amenajat pentru irigaţii;
-suprafaţa plantaţiilor și numǎrul pomilor;
-suprafaţa productivǎ de primǎvarǎ calamitatǎ pânǎ la 15 iunie 2023.
De precizat este faptul cǎ, rezultatele centralizate ale acţiunii de raportare statisticǎ AGR – 2A sunt foarte importante deoarece reprezintǎ un ansamblu de date sintezǎ, de analizǎ în elaborarea de politici și strategii viitoare, pentru acordarea de sprijin financiar din bugetul naţional sau din fonduri europene în diferite domenii de activitate din agricultură.
Discuţiile purtate la cele douǎ întâlniri au avut caracter de informare dar și de îndrumare, prin faptul cǎ au fost abordate teme referitoare la implementarea legislaţiei în vigoare pentru obţinerea fondurilor europene şi/sau naţionale de cǎtre fermieri, cum ar fi:
-constatarea și evaluarea pagubelor la mistreţi, conform prevederilor Hotǎrârii Guvernului nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic 3/2023;
-modalitatea de închiriere a pǎșunilor în baza prevederilor Legii nr. 18/1991 Legea fondului funciar.
De asemenea, au mai fost discutate și alte subiecte de interes, precum evaluarea culturilor agricole, scoaterea definitivǎ a terenurilor din circuitul agricol ocupate de pajiști permanente, concesionarea pǎșunilor la nivelul UAT-urilor din judeţ.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.