15/07/2024

Scolile de poliție scot peste 1600 de locuri la concurs

5 min read

În perioada aprilie–iunie se va organiza o nouă sesiune de admitere în cele 2 unități de învățământ postliceal ale Poliției Române: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, pentru formarea agenților de poliție. Numărul de locuri, defalcat pe școli, este următorul: 1.340, la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina și 300 la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca. Cererile tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 20 aprilie – 5 mai 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Unitățile de recrutare vor posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se vor transmite cererile-tip de înscriere. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală. În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații vor depune documentele solicitate până la data de 15 mai 2023.
Lista cu unitățile de recrutare se regăsește aici – https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-teritoriale.
Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaților, proba de evaluare a performanței fizice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor (nota de promovare a fiecărei probe fiind minim 5), iar, la final, examinarea medicală a candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.
Proba de evaluare a performanței fizice va fi susținută în perioada a 19 – 24 mai, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, astfel:
–Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;
–Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;
–Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;
–Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;
–Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;
–Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.
Spre deosebire de anii trecuți proba de evaluare a cunoștințelor nu se va susține la sediul unităților de recrutare, ci la sediul școlilor.
Candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice vor susține proba de evaluare a cunoștințelor la data de 27 mai 2023, iar rezultatele obținute vor fi aduse la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unității de învățământ pentru care optează, până la data de 28 mai.
Proba de evaluare a cunoștințelor constă într-un test grilă cu întrebări din disciplinele: limba română, limbă străină, legislație specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului , educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic.
La limba străină candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una dintre următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.
Examinarea medicală se realizează în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 31 mai–29 iunie.
Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 30 iunie.
Detalii cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/, precum și pe site-urile fiecărei instituții de învățământ:
Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – http://www.scoalapolitie.ro/
Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca– http://www.scoalapolcj.ro/.
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, jud. Vaslui, recrutează candidaţi, pentru a participa la concursul de admitere în următoarele unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea aprilie-mai 2023, la Școala de agenți de poliție “Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de agenți de poliție “Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.
Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.
Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de domiciliul/reședința candidatului, înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează. Astfel, candidaţii cu domiciliul/reședința în localităţi din judeţul Vaslui, aşa cum este înscris/ă în cartea de identitate, se vor adresa Serviciului Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, la sediul din municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr.1.
Dosarul de recrutare complet se depune până la data de 15 mai, în intervalul orar 9.00-14.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, modalitatea de întocmire a dosarului și condițiile de participare la concurs fiind precizate în anunțul de concurs, care se gaseste pe site-ul I.P.J. Vaslui, la adresa https://vs.politiaromana.ro/Carieră/Admitere.
Probele de concurs pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal sunt: proba de evaluare a performanţei fizice și proba de evaluare a cunoştinţelor. Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 19 – 24 mai la Școala militară de subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni, indiferent de unitatea de învățământ pentru care a optat candidatul, iar proba de verificare a cunoștințelor se va susține, în data de 27 mai, fiind organizată de către unitatea de înâțământ pentru care au optat candidatii, doar de către cei care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.
Pentru mai multe informații cei interesati pot consulta site-ul I.P.J. Vaslui, la adresa: https://vs.politiaromana.ro/Carieră/Admitere.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.