Mon. Sep 25th, 2023

Februarie publicistic romanesc

2 min read

Sub acest generic are loc, la Biblioteca Judeteana Vaslui, o expoziție realizată de bibliotecara Mihaela Ochianu cu ziare și reviste aflate în colecțiile Sălii de lectură carte și periodice.
Astfel, se continuă seria expozițiilor lunare, aducând în fața dvs noi reviste, exemple de trăire românească. Indiferent de timpul și locul apariției lor, cu oameni excepționali în redacții, revistele și-au împlinit menirea de a difuza cultura românească.
Luna februarie este dedicată cotidianului ”Bilete de papagal”.
Anul acesta se împlinesc 95 de ani de când a erupt în presa românească „un ciumpei de gazetă”, „mai puţin decât o fiţuică”, „un ziar atât de mic” cum „n-a mai apărut niciodată nici la furnici”: Bilete de papagal.
Acest minuscul cotidian a apărut la intervale de timp mai mici sau mai mari, în patru serii distincte, ca publicaţie de sine stătătoare. Aceste patru serii sunt recunoscute şi menţionate de toţi criticii literari care au studiat „fenomenul” Arghezi.
Se cunoaşte că BILETELE DE PAPAGAL au apărut intercalate în paginile altor tipărituri, delimitate fiind la formatul aproximativ al seriei dintâi. Aceste apariţii sunt considerate de către Florea Firan „rubrici permanente cu vechiul titlu -BILETE DE PAPAGAL” (Pe urmele lui T. Arghezi/Firan Florea.-Bucureşti: Ed. Sport-Turism, 1981.- pag. 176 şi 226), în timp ce Al. Cerna -Rădulescu consideră aceste apariţii ca fiind serii distincte (articolul „Trei tablete şi o scurtă istorie” publicat în Almanahul literar/1988). […]
Cele 730 de bilete, apărute între anii 1928-1967, constituie şi astăzi un veritabil eveniment de cultură. Aceste publicaţii sunt unice nu numai la noi în ţară, dar şi pe meridianele europene tocmai prin originalitatea sprintenă şi formula personală de fericit destin gazetăresc.
Din cele 730 de bilete doar 59 fac parte din colecţiile bibliotecii vasluiene, astfel încât, încă o dată, ca şi altă dată, bibliotecarul de serviciu apelează la patriotismul dumneavoastră cerându-vă respectuos să goliţi scrinul cu amintiri şi să donaţi instituţiei bibliotecare rătăcite „bilete” sau alte reviste de odinioară.
Expoziția, documentarea și vernisajul au fost realizate de Mihaela Ochianu.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.