18/05/2024

A fost adoptata creșterea salariului minim brut la 3.000 de lei/lună

2 min read

Au fost aprobate cinci acte normative care creează cadrul pentru finanțarea României în 2023. Este vorba de ordonanța de măsuri fiscal-bugetare valabilă pentru 2023, strategia fiscal-bugetară pentru ani 2023-2025, legea plafoanelor bugetare, legea bugetului de stat, legea bugetului asigurărilor sociale de stat, proiecte de legi care vor merge, începând din această seară, către Parlament în vederea dezbaterii și adoptării.
Măsurile în domeniul drepturilor salariale care sunt luate pentru anul 2023 sunt următoarele:
-majorarea de la 1 ianuarie a cuantumului brut al salariilor de bază și a indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022′;
-menținerea în plată în anul 2023 la nivelul aferent lunii decembrie 2022 a îndemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora.
În domeniul pensiilor și a altor drepturi de asistență socială:
-majorarea punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2023, în sistemul public de pensii, de la 1.586 la 1.785 de lei;
indexarea pensiilor militare de stat cu rata inflației din anul 2021, la care se adaugă un proces suplimentar în funcție de data stabilirii drepturilor de pensie și tranșele valorice ale acestora;
-majorarea indemnizației sociale minime, pentru pensionari de la 1.000 de lei la 1.125 de lei;
-acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de case teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare nu depășesc 3.000 de lei, astfel: un cuantum de 1000 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 de lei, un cuantum de 800 de lei dacă nivelu veniturior lunare este cuprins între 1.501 lei și 2.000 de lei, un cuantum de 600 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este între 2001 și 3.000 de lei. Ajutorul se va acorda în două tranșe egale, în lunile ianuarie și octombrie 2023.
În domeniul fiscal, acordarea facilității de 200 de lei la salariul minim, care a fost stabilit prin hotărâre de guvern la valoarea de 3.000 de lei brut, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.