15/06/2024

Au fost finalizate controalele la acumularile de importanta C si D din spatiul hidrografic Prut-Barlad

2 min read

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad a finalizat controalele la barajele și lacurile de acumulare din categoriile de importanţă C și D aflate în spațiul hidrografic Prut-Bârlad. Controlul a fost realizat ca urmare a Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă, la solicitarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și a fost coordonată de Administrația Națională „Apele Române”.
Au fost controlate actele de reglementare și starea tehnică a obiectivelor hidrotehnice. Astfel, au fost verificate toate cele 453 de baraje de importanță C și D (de importanță normală și redusă) aflate în Spațiul Hidrografic Prut-Bârlad aferente județelor Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, dintre care 51 de baraje se află în administrarea A.B.A. Prut-Bârlad, iar 402 sunt ale altor deținători (autorități publice locale, instituții publice, agenți economici, persoane juridice/fizice).
În urma controalelor de pe teritoriul administrat de către A.B.A. Prut-Bârlad s-au constatat următoarele aspecte:
-51 de baraje aflate în administrarea A.B.A. Prut-Bârlad au toate avizele tehnice și funcționează în condiții de siguranță;
-221 dețin acte de reglementare din punct de vedere al siguranței barajelor;
-12 sunt în procedură de obţinere a acestora;
-34 au acte de reglementare din punct de vedere al siguranței barajelor expirate;
-135 acumulari nu dețin acte de reglementare.
La acumulările/barajele unde s-au identificat neconformități inspectorii de specialitate în domeniul gospodăririi apelor au impus măsuri specifice, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.