14/06/2024

Proiect care vizează reinventarea programelor educaționale

1 min read

Primăria Vaslui va încheia un protocol de colaborare cu Colegiul Economic „Anghel Rugină” privind proiectul „REINVENT EDUCATION – Reinventarea programelor educaționale prin activități outdoor dedicate elevilor”. Proiectul va fi finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Cofinanțarea eligibilă din bugetul local este în valoare de 1.835 lei, care reprezintă 2% din 91.770 lei – valoarea eligibilă a cheltuielilor angajate de Colegiul Economic Anghel Rugină Vaslui – partener 3, pe perioada proiectului. Bugetul total al proiectului este de 1.728.564 lei. Parteneri în cadrul proiectului sunt Şcoala Primară „Questfield” din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, în calitate de Lider parteneriat; Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui – în calitate de partener 2; Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui – în calitate de partener 3; Şcoala Gimnazială „Cezar Botez” din Satul Fîstîci, Corn. Cozmeşti, jud. Vaslui – în calitate de partener 4. La nivelul Municipiului Vaslui proiectul va fi implementat de Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui. Grupul ţintă il constituie 350 copii elevi din învăţământul preuniversitar obligatoriu, clasele 0 – X, în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii rome, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi, elevi din comunităţile dezavantajate socio-economic.
Dintre acestia 225 elevi sunt înmatriculaţi în ciclul secundar superior (25 etnie romă şi 36 din zona rurală) de la Colegiul Anghel Rugină Vaslui; 36 personal didactic şi de sprijin din învăţământul preuniversitar, din care 23 persoane din cadrul Colegiului Anghel Rugină Vaslui.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.