20/06/2024

MODIFICARI ADUSE CODULUI MUNCII

4 min read

Introducerea de noi zile de concediu, noi interdicții la concediere, informarea candidaților / salariaților cu privire la anumite aspecte suplimentare, precum formarea profesională oferită de angajator, și includerea acestora în contractul de muncă, precum și asigurarea salariaților pe perioada în care beneficiază de concediul de îngrijitor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției se numără printre principalele modificări aduse Codului Muncii prin Legea nr. 283/2022.
Astfel, angajații pot beneficia într-un an de 5 zile de concediu pentru îngrijirea unei rude care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave și 10 zile pentru urgențe familiale cauzate de boală sau de accident, ei neputând fi concediați în aceste situații. Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății. Neacordarea concediului de îngrijitor salariaților care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
Legea prevede de asemenea asigurarea salariaților pe perioada în care beneficiază de concediul de îngrijitor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției, perioada concediului de îngrijitor constituind stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă. În privinta concediul pentru urgențe familiale, angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență. Noi prevederi au fost introduse și în cazul concediului paternal, în sensul în care tații vor beneficia de vechime în această perioadă și nu vor putea fi concediați.
Alte modificări se referă la posibilitatea informării angajaților cu privire la prevederile regulamentului intern inclusiv pe suport electronic și informarea candidaților / salariaților cu privire la anumite aspecte suplimentare, inclusiv cu privire la dreptul şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator, aspecte ce vor trebui menționate și în contractul de muncă. Persoana selectată în vederea angajării ori salariatului va fi informată si referitor la:
-în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea asigurării sau decontării deplasării de către angajator între locurile de muncă diferite;
elementele constitutive ale veniturilor salariale, evidenţiate separat, şi metoda de plată a salariului;
-durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi/sau ore/săptămână, condiţiile de efectuare şi de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi;
-durata şi condiţiile perioadei de probă, dacă există;
-dreptul şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator;
-suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuţiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională a salariatului, precum şi acordarea, din iniţiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activităţii profesionale a acestuia.
În situaţia în care angajatorul nu informează salariatul cu privire la toate elementele prevăzute de Codul Muncii, acesta va putea sesiza Inspecţia Muncii, iar în cazul angajatorilor care au organe de inspecţie proprii, salariatul se va putea adresa acestora. În situaţia în care angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de informare, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, au dreptul să sesizeze instanţa de judecată competentă şi să solicite despăgubiri.
Se interzice stabilirea unei noi perioade de probă dacă, în termen de 12 luni, între aceleaşi părţi, se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeaşi funcţie şi cu aceleaşi atribuţii.
Salariații au dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza contractelor individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea și niciunul dintre angajatori nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept.
Noul model-cadru al contractului individual de muncă va fi adoptat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale și va fi publicat pe site-ul instituției.
Prin Legea nr. 283/2022 sunt aduse clarificări timpului de muncă, precizându-se că programul de muncă reprezintă modul de organizare a activităţii de către angajator, care stabileşte orele şi zilele când începe şi când se încheie prestarea muncii.
Referitor la programul de muncă individualizat se menționează că refuzul angajatorului de a da curs solicitării salariatului privind un program de muncă individualizat trebuie motivat, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Salariatul are dreptul de a reveni la programul de muncă iniţial la sfârşitul perioadei convenite sau dacă s-au schimbat circumstanţele pentru care a solicitat un program individualizat.
Modul de organizare flexibil a timpului de lucru acordă salariaţilor posibilitatea de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanţă, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.